Események betöltése

« All Events

  • Ez az event elmúlt.

HETISZAKASZ: Smini / Ma van az Omerszámlálás 8. napja 2018.04.08 ide kattintva olvashatsz róla

2018-04-08 • 00:00 - 2018-04-14 • 00:00

Smini (פָּרָשָׁת שְּמִינִי)

Szakaszunk – Smini (3Mózes 9:1-11:47.) – a Hajlék felavatásáról szól, s ebben az előző szakasz végén leírt folyamatot, melyben Mózes hét napon keresztül előkészíti és felavatja testvérét, Áront s fiait a Szentély szolgálatra, miután beavatta őket a Szolgálat minden csínjába-bínjába. A szakaszban találjuk azt a tragikus esetet is, amelyben Áron két fia – Nádáv és Ávinu – egy tévedés folytán életét veszti. A szakasz utolsó része felsorolja a tiszta és tisztátalan, illetve ehető és nem ehető állatokat és szárnyasokat.

Smini (3Mózes 9–11.) פָּרָשָׁת שְּמִינִי

A hetiszakasz tartalmából

  • Az „avatás hét napját” követő nyolcadik napon Áron és fiai megkezdik kohanitákként (papokként) való ténykedésüket. Tűz jön ki az Örökkévaló színe elől, és elemészti az oltárra helyezett égőáldozatot, s az Isteni Jelenlét aláereszkedik, hogy a Szentélyben lakozzék. – 3Mózes 9.
  • Áron két idősebb fia, Nádáv és Ávihu „idegen tüzet” visz az Örökkévaló színe elé, „amit [Ő] nem parancsolt nekik”, és meghalnak az Örökkévaló színe előtt. Áron némán áll az őt ért tragédia láttán. Az Örökkévaló ezek után megtiltja a kohanitáknak, hogy bort vagy alkoholt fogyasszanak a szentélyi szolgálat előtt. Mózes és Áron később összekülönbözik egy, az áldozatokkal kapcsolatos jogi kérdésen, végül azonban Mózes Áronnak ad igazat. – 3Mózes 10.
  • Isten előírja a kóserság szabályait, meghatározza a fogyasztható és a tiltott állatfajokat. A szárazföldi állatok közül azok fogyaszthatók, amelyek hasított patájúak és kérődzők; a halak közül az kóser, amelynek pikkelye és uszonya van; felsorol az Írás egy sor nem kóser madárfajt valamint négy kóser rovart (négyféle sáskafajt) is. – 3Mózes 11:1–28.
  • A hetiszakaszban szó esik továbbá a rituális tisztaság egyes szabályairól, többek között a mikve (rituális fürdő) valamint a források tisztító erejéről. Az Örökkévaló elrendeli Izrael népének, „hogy különbséget tegyetek a tisztátalan és a tiszta között.” – 3Mózes 11:29–47.

Ajánlott olvasmányok:

A hetiszakasz teljes szövege
Rási kommentárja a hetiszakaszhoz (PDF)
Naftali Kraus: A hetiszakasz a chászid folklór tükrében
Hurwitz Salom: A transzcendens 8-as
Köves Slomó: Ki az igazán jó vezető?
Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjaiból

Omerszámlálás

A számlálást Pészách 2. napjától kezdjük.

A Tóra szerint minden zsidó köteles a Tóra-adás ünnepéig 49 napot számlálni. A Midrás szerint ennek eredete az a 49 nap, amelyet az Egyiptomból kivonult zsidók örömteli előkészületekkel töltöttek el, mialatt „számlálták a napokat” a Tóra-adásig. Ez az időszak valamikor örömteljes volt, ma azonban gyászidőnek számít, mivel ennek során halt meg Rabbi Ákivá sok ezer tanítványa.

A számlálás  után szokás elmondani a 68. zsoltárt, és az Áná bekoách kabbalisztikus imát. Mindkét ima kapcsolódik a szférákhoz és a negyvenkilences számhoz, mivel 49 szóból illetve betűből tevődnek össze.

Aki nem közösséggel imádkozik, annak is számlálnia kell, áldásmondással. Aki elfelejtett este számlálni, megteheti másnap, áldásmondás nélkül, este pedig már mondhat áldást a következő napra. Aki több mint 24 órán át elfelejtette, annak végig áldásmondás nélkül kell számlálnia.

 

Sámuel Imája 154. oldal

A karmesternek: zenekísérettel. Zsoltárének. Áldjon meg minket kegyesen az Isten, fordítsa felénk arca fényét, szelá! Hadd ismerjék meg a földön útjaidat, minden népség segítségedet! Hadd adjanak neked hálát a népek, Istenem, hadd ismerjen el Téged minden nemzetség. Örüljenek, ujjongjanak a nemzetek, hisz Te méltányosan ítélkezel a népeken, a föld minden nemzetén, szelá! Hadd adjanak neked hálát a népek, Istenem, hadd ismerjen el Téged minden népség! A föld meghozta termését, megáldott bennünket az Isten. Áldjon meg minket az Isten, hadd tiszteljék Őt világszerte!

(68. zsoltár)

Kérünk, oldd fel a megkötözöttet nagy erős jobboddal,

Félelmetes, fogadd néped dalát, emelj magadhoz, tisztíts meg minket,

vitézen őrizd, mint a szem fényét azokat, akik egyetlennek tartanak,

áldd meg, tisztítsd meg őket, juttass nekik igaz irgalmadból,

erős és szent, nagy jóságodban mutass utat gyülekezetednek,

Dicsőséges, Egyetlen, nézz népedre, amely emlékezik szentségedre,

Titkok Tudója, fogadd jajunkat, hallgasd meg kiáltásunkat!

Áldott legyen szent uralmának Neve örökké!

 

Részletek

Kezdés:
2018-04-08 • 00:00
Vége:
2018-04-14 • 00:00