Események betöltése

« All Events

 • Ez az event elmúlt.

Őszi Nagyünnepek ימים נוראים Jom Kipur 2017.09.29. 18:09-09.30. 19:11 ide kattintva olvashatsz róla

2017-09-29 • 18:09 - 2017-09-30 • 19:11

Jom Kipur

Ha van a zsidó vallásban jelentősége egy eszmének, úgy az a megtérés, a hibák, a bűnök elhagyása, illetve azok jóvátétele. És ha van ennek az eszmének hagyományos kifejezője, úgy az Jom Kipur napja. A nap befejezésekor a Neila imánál zsúfolt templomok előtt fújják meg a sófárt és kiáltják háromszor: “Jövő évben a megváltott és újjáépített Jeruzsálemben ünnepelünk!”

Azután így beszélt Mózeshoz az Örökkévaló: „Ugyanennek a hónapnak a tizedike az engesztelés napja. Szent összegyülekezésetek legyen, tartóztassátok meg magatokat… Ne végezzetek ezen a napon semmiféle munkát, mert az engesztelés napja ez… Ha pedig valaki nem tartóztatja meg magát ezen a napon, azt ki kell irtani népe közül. És ha valaki akármilyen munkát végez ezen a napon, azt az embert kipusztítom népe közül. Ne végezzetek semmiféle munkát akkor! Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre minden lakóhelyeteken! A teljes nyugalom napja legyen ez nektek, tartóztassátok meg magatokat! A hónap kilencedikének estéjén, estétől estéig pihenjetek nyugalmatok napján!” (3Mózes 23:26-32.)

Nagyünnepi imaidők:

Szeptember 29. (péntek)

 • 17:00 Böjt előtti étkezés
 • Böjt kezdete: 18:09
 • 18:00 Kol Nidré, Jom Kipur előestéje

Szeptember 30. (szombat)

 • 10:00 Jom Kipur Sáchrit
 • 12:00 Mázkir
 • 17:00 Mincha
 • 18:00 Neila
 • 19:11 Böjt vége, böjt utáni étkezés

Október 4. (szerda)

 • 18:00 Szukkot előestéje és ünnepi kidus

Október 5. (csütörtök)

 • 10:00 Szukkot 1. napja Sáchrit
 • 18:00 Szukkot 2. napjának előestéje és ünnepi kidus

Október 6. (péntek)

 • 10:00 Szukott 2. napja Sáchrit
 • 18.00 közös tanulás
 • 18.30 Péntek este szombatfogadás

Október 11. (szerda) Hosáná Rábá

 • 6:00 Sáchrit – reggeli ima

Smini Áceret előestéje

 • 18:00 Esti ima
 • 18:30 Körmenet, és ünnepi kidus

Október 12. (csütörtök) Smini Áceret

 • 10:00 Sáchrit
 • 12:00 Mázkir
 • 18:00 esti ima
 • 18:30 Szimchát Tórá előestéje, Körtánc, kidus

Október 13. (péntek)

 • 10:00 Szimchát Tórá Sáchrit
 • 11:00 Körtánc
 • 18.00 közös tanulás
 • 18.30 Péntek este szombatfogadás

Október 14. (szombat)

 • 10:00 Szombati ima – Sáchrit

A Jom Kipur előtti napon fel kell készülni a böjtre.

Az esti istentisztelet előtt a zsinagógában adakoznunk kell a vallási és jóléti intézmények számára.

Miután Jom Kipurkor addig nem kaphatunk feloldozást az embertársaink ellen elkövetett bűnök alól, míg a sértett meg nem bocsátott, legkésőbb ezen a napon meg kell békítenünk, akit megbántottunk, és bocsánatot kell kérnünk. Mindegy, hogy anyagi kárt okoztunk-e neki, vagy szóban sértettük-e meg. Isten nem bocsát meg addig, amíg embertársunk meg nem bocsátott.

Akitől bocsánatot kérnek, annak kötelessége teljes szívéből feloldozást adni. Ha makacsul elzárkódik a kibékülés elől, bűnt követ el, mert gonoszságot művel, ami nem méltó Izrael fiához.

A késő délutáni, böjt előtti étkezés ünnepi lakoma legyen. Persze nem kell agyonennünk magunkat, vagy olyasmit fogyasztani, ami szomjúságot okoz, mert ez még nehezebbé tenné a böjtölést.

A zsinagógába indulás előtt az apa meg szokta áldani gyermekeit.

A Tóra kimondja, hogy a böjtölés a kilencedik napon kezdődik, tehát a Jom Kipur-i böjtöt napnyugta előtt kell elkezdeni, amikor még világos van, és a következő napon estig kell folytatni. Az “este” azonban nem napnyugtakor kezdődik, hanem kicsit később, amikor már feltűnnek a csillagok. A pontos idő a földrajzi helyzettől függ, és a zsinagógai naptárban szerepel.

A Biblia parancsolatát „…tartóztassátok meg magatokat…” teljes böjtöléssel teljesítjük: az egész, körülbelül huszonöt órányi idő alatt tartózkodnunk kell az evéstől és az ivástól is.

A munkára vonatkozóan az Engesztelés Napján ugyanazok a szabályok érvényesek, mint szombatonként, és az életveszéllyel kapcsolatos kivételek is hasonlóak. Minden, ami szombaton tiltott, az tiltott Jom Kipurkor is.

Szombaton tilos böjtölni, mert ez levon a nap gyöngyörűségéből. Az összes egyéb böjtöt, ha szombatra esnék, vagy vasárnapra halasztják, vagy előbbre hozzák péntekre. De ha Jom Kipur esik szombatra, meg kell tartani a böjtöt és a „megtartóztatást”. Néhányan azzal magyarázzák ezt, hogy az engesztelésért tartott böjt nem zárja ki a szombati onegot, a gyönyörűséget. Mások egyszerűen úgy tekintik, hogy Jom Kipur előírásai előbbre valók, s ezt arra a tényre alapozzák, hogy a napot sábát sábátonnak, „szombatok szombatjának” is hívják.

A Szóbeli Tóra arra tanít, hogy a „megtartóztatás” az evés és ivás tilalma mellett egyéb bár kevésbé szigorú intézkedéseket, korlátozásokat is magában foglal, például a mosásnak és mosdásnak, a test kenésének, a (bőrből készült) cipő viselésének és a szexuális érintkezésnek a tilalmát.

Tilalmas a mosdás, ha az élvezetért teszik, vagy azért, hogy a tisztaság okozta kellemes közérzetet élvezzék: sel táánug. Szabad azonban szennyet eltávolítani, a reggeli fölkeléskor mosdani vagy a testi szükségletek kielégítése után, mint rendesen, kezet mosni (k’dárko támid).

Aki beteg vagy nem bír másban járni, az hordhat rendes cipőt.

A kilencedik évüket be nem töltött gyerekek egyáltalán nem böjtölhetnek, mert a böjt ártalmas az egészségükre. Kilencéves koruktól fokozatosan egyre hosszabb ideig böjtölhetnek. A lányok tizenkét, a fiúk tizenhárom éves koruktól kezdve felnőtt módra böjtöljenek.

A Jom Kipur-i böjtöt csak életveszélyes betegség esetén szabad megtörni. A beteg kifejezett kívánsága vagy az orvosok véleménye egyértelmű felmentést ad, de ilyen esetben ajánlatos rabbitól is tanácsot kérni.

A szülő asszony attól a pillanattól kezdve, hogy a szülési görcsök elkezdődnek, a gyermekágyas anya pedig a szülés utáni első három napon egyáltalán nem böjtölhet, akkor sem, ha szeretne. A harmadik és a hetedik nap között sem köteles böjtölni, de megteheti, ha akarja, viszont tilos megtörnie a böjtöt.

A Jom Kipurt köszöntő istentisztelet neve Kol Nidre „minden fogadalom” a történelmi jelentőségű, megrendítő ima nevéről, amelyet ekkor imádkozunk el. A másnapi, befejező istentiszteletet Neilának hívják, ami azt jelenti: „(kapuk) bezárás(a)”. Az éjszakát kivéve az egész időt imádkozással kell tölteni.

Jom Kipurkor szokás fehéret fehér vászonruhát, fehér sapkát viselni. Ez az idő szentesítette hagyomány arra szolgál, hogy emlékeztessen a fehér halotti ruhára, a táchrichimra. A fehér a tisztaság jelképe, és a prófétai ígéreté is: “Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hó fehérekké válhattok… (Ézsaiás 1:18.)

Jom Kipur befejezését egyetlen, hosszú sófárhang jelzi. Ez jelképezi a Sínai-hegyi kinyilatkoztatás végét: „…ha a kürt hosszan zeng…” (2Mózes 19:13.) A régi idők Jom Kipur-i sófárfúvását is idézi, amely a jobélév kezdetét jelezte. Jom Kipur után kezdünk készülni a négy nappal később kezdődő Szukot ünnepére, amikorra sátrat kell építenünk, és lulávot meg etrogot kell beszereznünk.

Lábjegyzet (1): A Tóra (Mózes első könyve) is úgy írja le, hogy a Nap, amelynek „kelte és nyugta” szerint számítjuk a napokat, a negyedik napig nem létezett, mégis használja az „első nap”, „második nap” terminust.

Lábjegyzet (2): A „bűnbánat” (t’suvá) és a „megtérés” (suvá) azonos gyökerű szavak, és ebben az esetben jelentésük is ugyanaz.

Részletek

Kezdés:
2017-09-29 • 18:09
Vége:
2017-09-30 • 19:11