A rituális tisztaság fontossága

A niszán hónap újholdját megelőző szombat, a hónap szombatja (sábát háchodes) előtti szombaton olvassák fel a vörös tehénről szóló szakaszt a Chukát hetiszakaszból (4Mózes 19:1-22). Erről a részről a szombat a sábát párá, a tehén szombatja nevet kapta. A felolvasás célja az, hogy emlékeztesse a zsidókat a peszách közeledtére. A peszách áldozatot csak a rituális tisztaság állapotában lehetett bemutatni, illetve fogyasztani belőle, ezért fontos volt, hogy mindazok, akik tisztátalanok voltak, időben tisztulást nyerjenek a vörös tehén hamuja által.

Amikor különleges szombat van, melyhez a megszokottól elütő tórai részek felolvasása is tartozik, akkor a felolvasást követő prófétai szakasz is megváltozik. Ezért ezen a héten a tehén szakaszához kapcsolódó prófétai részt olvasták fel Jechezkél (Ezékiel) próféta könyvéből. A prófétáról korábban itt írtunk. A tehén szombatjához a megtisztítás motívuma kapcsolja ezt a részletet.

A háftárában a próféta arról beszél, hogy a zsidókat szétszórta Isten a világban a bűneik, elsősorban Isten Nevének megszentségtelenítése (bálványimádás) miatt, ám majd maga az Örökkévaló hoz tisztulást az egész népnek, összegyűjti őket és felépíti a lerombolt Jeruzsálemet, virágzóvá teszi a pusztasággá vált országot. A zsidók azonban, ahogyan a próféta mondja, nem érdemlik ki a hazatérést és a kegyet, amit az Örökkévaló gyakorol velük, az Isten a saját Neve kedvéért teszi mindezt. Összegyűjti a zsidókat, új szívet ad nekik, bőséges termést biztosít és a zsidók hűségesen fogják Őt szolgálni.

“És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok; mind a ti tisztátalanságaitoktól és bálványaitoktól megtisztítlak benneteket”. (Jechezkél 36:25)

Az utolsó két mondatot csak askenáz közösségekben olvassák, szfárádi közösségekben a 36. mondatnál fejezik be a háftárá felolvasását. Ebben a két mondatban Isten ígéretet tesz arra, hogy annyira megsokasítja az embereket, mint a juhokat, és minden város és település telve lesz emberekkel, akik – mint az előzőekből kiderül – mind az Örökkévalót fogják szolgálni. A környező népek pedig látni fogják Isten hatalmát és uralmát.

Adja az Isten, hogy erre minél hamarabb, még napjainkban sor kerüljön!

Hetiszakasz: Ki tiszá – párását párá

Háftárá: askenáz: Jechezkél 36:16-38

szfárádi: Jechezkél 36:16-36

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA