Elhunyt Naftali Kraus író, újságíró

Naftali Kraus nevét bizonyára minden magyarul olvasó, a zsidóság iránt érdeklődő em­­ber ismeri. Harmincnál is több ma­gyar nyelven megjelent köny­vével – szóljon akár a heti­sza­ka­szok­ról, haszid legendákról, vagy nagy rabbik élet­út­járól – ha­talmas hiányt pótolt. 86 éves korában, hosszú betegség után adta vissza lelkét a Teremtőnek.

Naftali Kraus 1932-ben született Budapesten modern-orto­dox zsidó szülők első fiaként. Kis­fiúként budapesti zsidó isko­lában („Tajrász Emeszben”)tanult, a holokausztot gettóba zárva élte túl családjával. 1949-ben, családjából elsőként, Izraelbe menekült, ahol a huszti Dusinszky rabbi jesivájában tanult tovább. Szülei és testvérei az ő segítségével tudtak később szintén kivándorolni Izraelbe. Kétéves katonai szolgálata után, 1954-től újságíróként kezdett dolgozni. Héberül, jiddisül és magyarul is publikált. Először két izraeli napilapnál, Seá­rimnál, majd a Máárivnál dolgozott, később egy New York-i jid­dis hetilap, valamint a Magyar Hírlap izraeli tudósítója­ként is működött. Izraelben nő­sült meg, feleségével három gyer­meket neveltek fel.

A Rebbe követőjeként nagy örömmel segített az 1989-ben Magyarországra érkező lu­ba­vi­csi küldötteknek, Ober­lander Bá­ruch rabbinak és Batshe­va
rebbecennek az első idők­ben éppúgy, mint későbbi munkájuk során. Részt vett a Gut sábeszés az Egység újságok munkájában, írásai a zsido.com című honlapon is olvashatóak. 31 köny­ve jelent meg Magyarországon, zsidó ismeretterjesztő té­mákról, önéletrajzi írása 2002-ben látott napvilágot. Ugyanebben az évben Hiller István kulturális miniszter Pro Cultura Hungarica díjjal tüntette ki. 2008 és 2014 között saját blogot vezetett.

***

Ha arra a kérdésre keressük a vá­laszt, kiknek a munkássága segí­tet­te a magára találó magyarországi zsidóságot a vallás felé visszavezető úton, mindenképpen meg kell említenük Naftali Kraust, az örök kritikust, a magyar nyelvű zsidó újságírás szókimondó nagy öregjét. Évek óta nagyon beteg volt, rég nem érkeztek a postaládámba az ő jellegzetes pikírt hangnemében írt levelek az újság aktuális témáiról.

Naftali ben Dvorá Kraus – em­lékedből fakadjon áldás, és le­gyenek javadra írva azok az órák, melyet könyveidből tanulva töltenek olvasóid!

Steiner Zsófia

ÓBUDAI ZSINAGÓGA