Elul: a felkészülés hónapja

Elul hónap az évek számításának fordulópontját jelző ros hásánát megelőző, illetve az őszi ünnepek sorához vezető hónap. A prágai Lőw rabbi, a Máhárál azt írta: „Evés és alvás előtt az embernek egész elul hónapban át kell gondolnia a tetteit, hogy bevallhassa a bűneit.” Hagyományukban mégis azt látjuk, hogy az ítélet napjához vezető negyven nap nemcsak a rettegésről, az ítélettől való félelemről szól, hanem legalább annyira a szeretetről és a közelségről.

Ez az az időszak, amikor a zsidók a lehető legközelebb kerülnek Istenhez. „A király a mezőn ül” – mondják bölcseink, és várja gyermekeit, akiknek most nem kell ajtónállók során áthaladnia ahhoz, hogy Urához juthasson, mert Ő maga jött el közéjük. Elul a közelség, a szeretet, az Örökkévalóhoz való közvetlen kapcsolódás időszaka.

Ugyan a Tánách (a zsidó Biblia) nem tulajdonít különösebb jelentőséget e hónapnak, középkori kommentátorainknál már különleges hangsúllyal szerepel ez a néhány hét. A Pirkéj deRabbi Eliézer című, VIII. századból származó midrás említi először az elul havi sófárfújást. A XIV. században élt geronai Niszim rabbi Talmud-kommentárjában részletesen leírta, hogy hogy elul hónapja azért tér el a többi hónaptól, mert Mózes ebben a negyvennapos időszakban, a hónap kezdetétől egészen jom kipurig tartózkodott a Szináj-hegyen, megbocsátásért könyörgött a zsidó nép számára Istennél és elkészítette a második két kőtáblát is. Így vált ez az időszak Isten és választott népe közelségének és szeretetének időszakává.

Jól ismert magyarázat elul hónap tematikájára az „áni ledodi vedodi li” – én a kedvesemé vagyok és a kedvesem az enyém idézet, mely az Énekek énekéből származik (6:3). E négy szó akronímája – álef-lámed-váv-lámed – az elul szót adja ki. A tematika tehát ebből a szempontból is a közelség, a szeretet, a másikra való odafigyelés. A zsidó jog alapkönyve, a Sulchán áruch a Nicávim hetiszakasz egy mondatát idézi, mely szintén az elul szó akronímája (5Mózes 30:6): et levávchá veet leváv – szívedet és [magzatod] szívét. A téma itt is a közelség, az egymáshoz való kapcsolódás, hiszen az egész mondat így hangzik:

És körülmetéli az Örökkévaló, a te Istened szívedet és magzatod szívét, hogy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel és egész lelkeddel, a te életed kedvéért.

Elul hónap fontos témaköre tehát Isten és a népe közti közeli kapcsolat és szeretet. Nem is lehet ez másként, hiszen a valódi megtérés, az igazi bűnbánat csakis szeretetből fakadhat. Elul hónap pedig épp a megtérés ideje, erre figyelmeztet a naponta megfújt sófár, majd a ros hásáná és jom kipur közti tíz bűnbánó nap is. A közelség, a szeretet és az ezekből fakadó bűnbánat és megbocsátás csúcspontja volt őseink idejében a második két kőtábla átadása jom kipur napján.

Ez a hónap azért is különleges, mert mind a négy szombatján felolvasnak egyet-egyet a hét vigasztaló prófétai szakasz közül. Ebben a hónapban kizárólag a vigasztalásról, a megváltásról, az isteni megbocsátásról szólnak a tórai hetiszakasz után felolvasott prófétai részletek, ez is a fenti tematikát erősíti. Ugyanerről szól a 27. zsoltár, melyet askenáz közösségekben e hónap minden napján elmondanak: „Az Örökkévaló a világosságom és üdvöm, kitől féljek? Az Örökkévaló életemnek erőssége, kitől remegjek?” Dávid király, aki a megtérés igazi bajnoka volt, az Isten felé irányuló szeretetről és közelségről beszél:

Egyet kértem az Örökkévalótól, azt kívánom: az Örökkévaló házában élhessek életem minden napjaiban, hogy nézzem az Örökkévaló kellemét és szemléljem templomát. (Zsolt. 27:4)

Elul hónap üzenete tehát a bűnbánaton túl ez: az Örökkévaló szereti népét, kegyelemmel ítéli meg a zsidó nép minden egyes tagját. Nem félelemmel, hanem tisztelettel és szeretettel kell hozzá fordulnunk, ez vezet majd el az igazi bűnbánathoz és így állhatunk majd Elé az ítélet napján a lehető legtisztábban. Fontos, hogy elul hónapban végiggondoljuk a tetteinket, számot vessünk az elmúlt évvel és meglássuk, hol, miben kell változnunk, fejlődnünk. Ezzel együtt ez a hónap lehetőséget is ad számunkra, hogy közelebbi, mélyebb kapcsolatban kerüljünk a világ Teremtőjével, hogy a közeledő félelmetes napok alatt se felejtsük el elul hónap üzenetét: „én a kedvesemé vagyok és a kedvesem az enyém”.

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA