Események betöltése

« All Events

  • Ez az esemény elmúlt.

EHETI két HETISZAKASZUNK: Chukát (פָּרָשָׁת חֻקַּת) és Bálák (פָּרָשָׁת בָּלָק) ide kattintva olvashatsz róla 2020.06.28-2020-07.04.

2020-07-04 • 21:30

Szakaszunk – Chukát (4Mózes 19:1–22:1.) – a Vörös Tehén misztériumával kezdődik, majd a Pörlekedés Vizénél történt afférral, és annak következményeivel folytatódik. Megkerülik Edom földjét, miután királya megtagadja a kért átvonulási engedélyt, és meghal Áron Hor hegyén. Későbbi vándorlásaik során mérgeskigyók marják meg a népet, és Mózes parancsot kap, hogy – ellensúlyozásul – rézkígyót csináljon, s aki ránéz, meggyógyul. A szakasz az emorita Szichon ellen viselt győzelmes háborúval fejeződik be.

Chukát (4Mózes 19:1–22:1.) פָּרָשָׁת חֻקַּת

A hetiszakasz tartalmából

  • Isten megismerteti Mózessel a vörös tehénnel kapcsolatos törvényeket; ennek az állatnak a hamvai megtisztítják azt, aki egy halott érintése folytán beszennyeződött.– 4Mózes 19.
  • Negyven évi sivatagi vándorlás után Izrael népe elérkezik Cin pusztaságába. Mirjám meghal, a nép pedig szomjazik. Isten utasítja Mózest, hogy szóljon egy sziklához, és parancsolja meg neki, hogy adjon vizet. Mózes feldühödik a lázadozó izraeliták miatt, és mérgében rácsap botjával a sziklára. Víz fakad a sziklából, de az Örökkévaló közli Mózessel, hogy sem ő, sem Áron nem léphetnek be az Ígéret Földjére. Áron meg is hal Hór hegyén, és a főpapságot fia, Elázár veszi át tőle.– 4Mózes 20.
  • Az elégedetlenkedés újabb kitörését – „beszélt a nép Isten és Mózes ellen” – követően mérges kígyók támadják meg az izraeliták táborát. Isten utasítja Mózest, hogy készítsen egy rézkígyót, helyezze azt egy hosszú pózna tetejére, és aki arra felpillant, felgyógyul a kígyómarásból.– 4Mózes 21:4–9.
  • A nép dalt énekel a csodálatos kút tiszteletére, mert az vizet adott nekik a sivatagban. – 4Mózes 21:10–20.
  • A hetiszakasz különböző háborúkról számol be. A zsidó nép folytatja a vándorlást a Szentföld felé, és ennek érdekében át akar jutni Edom földjén. Az edomiták nem engedélyezik a zsidóknak az átvonulást, így egy kisebb csata után a zsidók megkerülik Edomot. Ezek után ismét sikeres harcban vesznek részt a kánaániták ellen. Mózes további csatába viszi a népet az emorita királyok, Szichon és Og ellen – mert meg akarják gátolni, hogy Izrael átvonuljon a területeiken –, és elfoglalja területeiket, amelyek a Jordántól keletre fekszenek. – 4Mózes 20:14–21.; 21:1–3., 21–22:1.

Szakaszunk – Bálák (4Mózes 22:2–25:9.) – részletesen leírja, hogyan bérelte fel páni félelemben Bálák, Moáb királya Bileámot, a mezopotámiai varázslót, hogy jőjjön és átkozza ki a határon felvonuló, Kánaánba készülő zsidó népet. Ezt Bileám “legjobb tudása szerint” meg is kísérli, de csütörtököt mond: átok helyett áldás jön a szájából.

Bálák (4Mózes 22:2–25:9.) פָּרָשָׁת בָּלָק

A hetiszakasz tartalmából

  • Bálák, Moáb királya, magához hívatja Bileám prófétát, hogy az megátkozza Izrael népét. Út közben a szamár megmakacsolja magát, mivel meglátja az angyalt, akit az Örökkévaló azért küldött, hogy elállja az útjukat. – 4Mózes 22:2–41.
  • Bileám háromszor, három különböző helyről próbálja meg elmondani átkait, de mindhárom alkalommal áldás hagyja el a száját. Bálám az idők végezetéről és a Messiás eljöveteléről is prófétál. – 4Mózes 23–24.
  • Izrael fiai áldozatul esnek a moabita lányok csáberejének, és azok ráveszik őket, hogy leboruljanak Peor bálványa előtt. Amikor egy magas rangú izraelita tisztviselő nyilvánosan bevisz a sátrába egy midjánita hercegnőt, Pinchász mindkettőjüket megöli, véget vetve ezzel a nép körében dühöngő csapásnak. – 4Mózes 25:1–9.

Ajánlott olvasmányok:
A hetiszakasz teljes szövege
Szemelvények Rási kommentárjából a hetiszakaszhoz
Naftali Kraus: A hetiszakasz a chaszid folklór tükrében
Köves Slomó: Átok vagy gazdasági embargó?
A Lubavicsi rebbe Tóra-magyarázatai – Heti Likuté Szichot

zsido.com

 

Részletek

Dátum:
2020-07-04
Időpont:
21:30