Események betöltése

« All Events

  • Ez az esemény elmúlt.

HETISZAKASZ: Emor פָּרָשָׁת אֱמֹר ide kattintva olvashatsz róla 2023.04.30-05.06.

2023-05-06 • 20:55

Szakaszunk – Emor (3Mózes 21:1-24:23.) – a kohaniták „szolgálati szabályzatát” írja elő, majd részletezi kik azok a kohaniták, akik a szolgálatot teljesítik és milyen testi hibák által válnak erre alkalmatlanná. Ehhez kapcsolódóan az áldozati rend bizonyos elemeit szabályozza az Írás; meghatározza mitől válik alkalmatlanná egy állat az áldozatként történő felhasználásra. Végezetül a szakasz Izrael ünnepeit sorolja fel, elsőként a szombatot – ami a legfontosabb ünnep – majd Peszáchtól kezdve Szukkotig a többi ünnepet és azok főbb jellemzőit ismerteti. A fejezet – egy megtörtént, sajnálatos eset kapcsán – az istenkáromlás büntetésének leírásával fejeződik be.

 

 

Emor (3Mózes 21–24.) פָּרָשָׁת אֱמֹר

A hetiszakasz tartalmából

  • A hetiszakasz azokkal a különleges törvényekkel kezdődik, amelyek a kohanitákra („papok”), a Kohén Gádolra („főpap”) és a Szentélybeli szolgálatra vonatkoznak: egy kohénnek például nem szabad rituálisan tisztátalanná válnia azáltal, hogy halottat érint, kivéve ha egy közeli rokonáról van szó. Egy kohén nem vehet feleségül elvált, vagy kicsapongó múltjáról hírhedt nőt; egy Kohén Gádol pedig csakis szüzet vehet el. Testi fogyatékos kohanita nem teljesíthet szolgálatot a Szentélyben, amiképpen testi hibás állatot sem lehet áldozatként felajánlani. – 3Mózes 21., 22:17–25.
  • A Tóra különböző tisztátalanságokat sorol fel, és részletezi a tisztátalanná vált ember törvényét. A tisztátalan embernek tilos áldozati húst fogyasztania egészen az azt követő estig, hogy megtisztult a rituális fürdőben. Csak kohanita illetve közvetlen családja ehetnek az áldozati húsból. Az a kohanita lány, aki nem kohénnel házasodik, többet nem fogyaszthatja a kohénoknak járó szent eledeleket. Az újszülött borjút, bárányt vagy gödölyét hét napig nem lehet elszakítani az anyjától; állatot nem szabad a kölykével egy napon levágni. – 3Mózes 22.
  • A hetiszakasz második része a zsidó naptár ünnepeit sorolja fel: a peszáchi áldozathozatal niszán 14-én; a niszán 15-én kezdődő Peszách hétnapos ünnepe; az első árpaaratásból hozott omer-áldozat Peszách második napján, és az e napon kezdődő 49 napos Omer-számlálás, amely az 50-edik napon Sávuot, a Tóraadás ünnepének napján éri el csúcspontját; „emlékeztető harsonamegszólaltatás” tisré 1-én Újévkor; ünnepélyes böjtnap tisré 10-én Jom Kipurkor; és a tisré 15-én kezdődő Szukkot, a Sátrak Ünnepe, amelynek során hét napig sátorban kell laknunk, és naponta meg kell lengetnünk a „négy fajtát”, az ünnepi csokrot. – 3Mózes 23.
  • A hetiszakasz végén szó esik egy esetről, amikor egy férfit kivégeztek, mert káromolta az Örökkévalót; a gyilkosság büntetéséről (halál); a büntetésről, amely azért jár, ha valaki megsebesíti embertársát, vagy elpusztítja a jószágát (pénzbeli kártérítés). – 3Mózes 24.

Részletek

Dátum:
2023-05-06
Időpont:
20:55