Események betöltése

« All Events

 • Ez az esemény elmúlt.

HETISZAKASZ: Mátot – Mászé (07.24-07.30)פָּרָשׁוֹת מַּטּוֹת-מַסְעֵי

2022 július 30. • 21:16

Mózes IV. könyvének 9. utolsó szakasza

 

Ezen a héten két hetiszakaszt olvasunk:

Mátot-ot és a Mászé-t.

Mátot (4Mózes 30:2–32:42.) szakasza elsősorban a fogadalmak érvényességéről, majd a Midján elleni büntetőexpdicióról szól. Utána összeszámolják a zsákmányt, és abból oadadják a kohanitáknak és a levitáknak a nekik járó részt. Ezek után a hadsereg tisztjei és katonái önkéntesen adakoznak az általuk zsákmányolt ékszerekből, mivel a harcok során egyiküknek sem esett bántódása. Ezután Reuvén és Gád törzsei azt kérik, adják nekik a Transzjordániában elfoglalt területeket, ahol dús legelők vannak, és ne kelljen átkelniök a Jordánon. Mózes először felháborodik kérésükön, majd beleegyezik kérésükbe azzal a feltétellel, hogy a két törzs harcképes férfiai vegyenek részt az honfoglaló háborúban.

A negyedik könyv utolsó szakasza – Mászé (4Mózes 33–36.) – a pusztaságbeli 40 éves vándorlás térképét rajzolja meg, felsorolja a vezetők névsorát, akik majd az Országot felosztják a törzsek között és megismétli a menedékvárosok kijelölésének kötelességét.

Mátot (4Mózes 30:2–32:42.) פָּרָשָׁת מַּטּוֹת

A hetiszakasz tartalmából

 • Mózes közvetíti Izrael törzsfőinek a fogadalmak érvénytelenítését szabályozó törvényeket. – 4Mózes 30:2–17.
 • A nép hadba vonul a midjániták ellen, így torolva meg rajtuk, hogy morálisan le akarták zülleszteni Izrael fiait, és a Tóra részletesen felsorolja, mennyi és miféle hadizsákmányt ejtettek, és azt hogyan osztották el a nép, a harcosok, a léviták és a főpap között. Ennek kapcsán a Tóra megadja az edények kóserításának “kóserolásának” szabályait. – 4Mózes 31.
 • Reuvén és Gád törzse (amelyhez később Menásé fél törzse is csatlakozik) igényt nyújtanak be a Jordántól keletre eső területekre, mivel elsőrendű legelőnek ítélik azokat jószágaik számára. Mózest először feldühítik kérelmükkel, de aztán elnyerik beleegyezését, azzal a feltétellel, hogy először a többi fegyveressel együtt és azok élére állva meghódítják a Jordántól nyugatra eső területeket. – 4Mózes 32.

 

 

 

Mászé (4Mózes 33–36.) פָּרָשָׁת מַסְעֵי

A hetiszakasz tartalmából

 • A hetiszakasz eleje felsorolja Izrael vándorlásának negyvenkét szakaszát és állomáshelyét az Egyiptomból való kivonulástól kezdve a Moáb síkságain elfoglalt táborhelyükig, a Kánaánt határoló folyó túlpartján. – 4Mózes 33:1–49.
 • Isten megparancsolja a zsidóknak, hogy semmisítsék meg a Szentföldön található bálványokat. – 4Mózes 33:50–56.
 • Kijelöltetnek az Ígéret Földjének határai, valamint azok a menedékvárosok, ahová a véletlenül gyilkossá lettek menekülhetnek. – 4Mózes 34–35.
 • Celáfhád leányai saját törzsükből, azaz Menáséból házasodnak, hogy apjuktól örökölt birtokuk ne menjen át egy másik törzs birtokába. – 4Mózes 36.

 

 

 

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

 • Mátot – A hetiszakasz teljes szövege
      30. fejezet   A fogadalmak szentsége   2. És szólt Mózes Izrael fiai törzseinek fejeihez, mondván: Ez az, amit parancsolt az…
 • Naftali Kraus: A próféták népe
  Eddig a háftárák tartalmi kapcsolatban álltak a szidrával, innentől az időhöz, eseményhez kötődő kapcsolat kerül…
 • Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjaiból
  Mászé (4Mózes 33–36.)  פָּרָשָׁת מַסְעֵי   A hetiszakasz tartalmából l  A heti szakasz eleje felsorolja Izrael vándorlásának…
 • Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjaiból
  Mátot (4Mózes 30:2–32:42.) פָּרָשָׁת מַּטּוֹת   A hetiszakasz tartalmából l Mózes közvetíti Izrael törzsfőinek a fogadalmak…
 • Naftali Kraus: A hetiszakasz a chászid folklór tükrében
  Vajon Mózes miért jött ki a sodrából? Erre ad választ az e heti heti szakasz, a Mátot.
 • Hurwitz Sholom rabbi: A kimondott szó ereje
   „És szólt Mózes Izráel fiai törzseinek fejeihez, mondván: Ez az, amit megparancsolt az Örökkévaló.
 • Köves Slomó: Kinek a bosszúja az antiszemiták elleni harc?
  Kinek a bosszúja az antiszemiták elleni harc? És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Állj bosszút Izrael fiaiért a…
 • A Lubavicsi Rebbe gondolatai – Likuté Szichot – Hetiszakaszok
 • Mászé – a heti szakasz teljes szövege
    33. fejezet Az állomások Egyiptomból a Jordánig   1. Ezek Izrael fiainak vonulásai, akik kivonultak Egyiptom országából seregeik szerint,…
 • Naftali Kraus: A hetiszakasz a chászid folklór tükrében
  A Mászé részletes leírást ad az Egyiptomból való kivonulás óta megtett útról, egészen az Ígéret Földjéig.
 • Köves Slomó: A mérföldkő ne váljon sírkővé
  Megelégedni, vagy előretörni? Akinek száza van, az kétszázat akar, akinek kétszáza, az pedig négyszázat. (Midrás…
  zsido.com

Részletek

Dátum:
2022 július 30.
Időpont:
21:16