Események betöltése

« All Events

  • Ez az esemény elmúlt.

Örök körforgás! A Tóra utolsó 2021.09.29. Vözot hábráchá, és első szakasza 2021.10.02. Brésit, és ami előtte van

2021-10-02 • 19:07

Lefkovics Péter Tóratudós barátunk gondolatai

Kedves Barátaim!

A  Sátoros Ünnepen belül több kitüntetett nap van, és ráadásul a héten két heti szakaszt is olvasunk. Ezek miatt küldök most egy kicsit hosszabb levelet:

–          szeptember 27-én, hétfő van Hosáná Rábá= Nagy Hozsana, a Sátoros Ünnep 7. napja (lásd a rövid verset az ünnep lényegéről)

–          szeptember 28-án, kedden van Smini Áceret ünnepe= a 8. nap, a Sátoros Ünnep zárónapja (lásd a rövid verset az ünnep lényegéről)

–          szeptember 29-én, szerdán van Szimchát Tóra= a Tóra örömünnepe (lásd a rövid verset az ünnep lényegéről)

–          A mai napon, kivételesen nem szombaton olvassuk a Tóránk utolsó heti szakaszát. A szokásos elmélkedésemet és versemet csatolom a Vözot hábráchá heti szakaszról.

–          végül október 2-án, szombaton kezdődik az új körforgás, ekkor olvassuk a Tóra első heti szakaszát: elmélkedés és vers csatolva.

Sok földi jót mindnyájatoknak

L.Péter

U.i: Az első heti szakasz rendkívüli nehezen megválaszolható filozófiai, tudományos és hittudományi kérdéseket vet fel.

        A versem is tükrözi ezt a nehézséget, az előtörő szavakat nehéz kordában tartani, szabad vers születik..

        Remélem a Teremtéstörténet, Ádám és Éva története megragadja a fantáziátokat.

Hosáná rábá

 

Fejed ide-oda kapkodod,

Fűzfaágat ötször csapkodod,

Istenünk téged el nem ítél,

Hozsánna, eljön a segítség.

 

Körbejárod hétszer a bimát.

Dalokba foglalod az imát,

Szavaidat öröm hatja át,

Táncra fogod kérni a Tórát.

 

Megnyílik az ég, zúdul a fény,

Nyitva a könyv, felszárad a könny,

Istenünk téged el nem ítél,

Hozsánna, eljön a segítség.

 

Smini Áceret

 

Ünnep ünnep hátán, nagyon elfáradtál,

De bírd ki, mert egy fontos ráadás vár rád.

Ünnep ez is, döntést váró, de csak mini:

Nyolcadik, héberül úgy mondják, hogy smini.

 

A neve pontosabban Smini Áceret,

Az Isten még egyszer visszatart, mert szeret,

Már nem kell sátor, már nem kell pálmacsokor,

Mától a hétköznap is örömet okoz.

 

Szimchát Tóra

 

Táncpartnere boldog férfiaknak sorra,

Felváltva átölel mindenkit a Tóra,

Örvénylik egy sodró lendületű hóra.

 

Ez a nap az olvasás kezdete s vége,

Így megy, ez már ki tudja, hogy milyen régen,

Mindenütt, hol zsidó él, északon-délen.

 

Vezóth haberákha

„ És nem támadt próféta Izráelben olyan, mint Mózes, akit az Örökkévaló ismert színről színre.” Mózes halálával fejeződik be a Tóránk, Mózes Tórája, Mózes öt könyve. De hát, ha Mózes írta a Tórát, akkor hogy írta, írhatta meg saját halálát. Mi a magyarázat erre?

  • Az Örökkévaló diktálta, Mózes meg sírva írta le az egyik vélemény szerint.
  • Józsua, aki Mózestól, Isten útmutatása szerint, átveszi a stafétabotot, írja meg – mondják mások.

De bárhogy is legyen, Mózes és a Tóra elválaszthatatlanok. Nem véletlen, hogy mindenütt a világon, amikor a Tóra könyv alakban megjelenik, Mózes öt könyve címet viseli.

Szeretném ezt az elválaszthatatlanságot egy profán példával is alátámasztani. Talán még a nem operarajongók is hallottak Puccini Turandot című operájáról, de ki hallotta nevét Franco Alfanonak, pedig ő fejezte be az operát, mert Puccini az utolsó jelenetet már nem tudta megkomponálni halála miatt. Ez a halhatatlan zenemű mindenestől Puccinié az utókor szerint.

Mózes nagyságát bizonyítja, hogy a múltban sok helyen és sokáig a világ a zsidókat Mózes-hitűeknek nevezte. Ma is, a mindenki által ismert és a leggyakrabban mondott imánkban, a Sömá-ban természetesen az Örökkévaló igéi hangzanak el, de Mózes hangját, gyönyörű dörgedelmeit halljuk nap, mint nap;

„Szeresd hát Örök Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és minden tehetségeddel!”

 

 

Berésit

Mi volt a kezdet? Volt-e kezdet? (Berésit azt jelenti, hogy kezdet.) Hogyan keletkezett a világ, és mikor? Mi az, hogy végtelen, és mi az, hogy semmi, akarom mondani, hogy fekete lyuk? Na és hogyan lett az élettelenből élő?  Van-e élet a Földön kívül? Volt-e ősrobbanás? Tágul-e a világegyetem? De egyáltalán mi az, hogy világegyetem, és van-e a világegyetemnek határa? Vajon van-e élet a halálunk után? Mi az élet értelme, mi az életünk értelme, honnan jövünk és hova megyünk?

Mindig eszembe jutnak ezek a kérdések a Teremtéstörténet, a Tóra első heti szakaszának olvasásakor. Biztos vagyok benne, hogy sokunkban felmerültek ezek a gondolatok életünk során. E nagy horderejű kérdésekre csak nem bizonyított, szélsőséges válaszok vannak, és ez így lesz a belátható jövőben is.

Mégis álljon itt feleletnek egy Einsteinnel kapcsolatos sztori. Egyszer diákok megkérdezték tőle, hogy hisz-e I’tenben. Einstein visszakérdezett: –

El tudjátok képzelni, hogy mi az, hogy végtelen. Képzeljétek el, hogy én végtelen nagy sebességgel, egyenes vonalban elrepülök innen addig, míg a világnak a szélére érek, és ott meglátom a Semmit. No, de mi az a Semmi?  Ezt nem tudom felfogni. És ha végtelen ideig repülök, és soha nem érem el a világ végét? Ezt végképp nem tudom felfogni. Mi a Végtelen? És mi az Idő? Van-e kezdete, vége? Nincs tudásom, képességem feleletet adni a saját magam által feltett kérdésekre. Egyszerűbb, ha azt mondom, hogy ezek mögött egy megfoghatatlan, mindenható, örökké élő lény áll: azaz maga az I’STEN. Igen, hiszek I’tenben, a Viág Teremtőjében.

És ha már Einstein is, akiről nem lehet azt mondani, hogy nem volt egy óriási koponya, egy rendkívüli nagy tudású, művelt ember, akkor fogadjuk el az ő válaszát, és olvassuk a Tórát hittel, lelkesedéssel!

 

Berésit

mikor és mi volt a kezdet és hol volt a helye és mi jellemezte?

sötétség és világosság, semmi       minden, véges és a végtelen

a se eleje se vége idő                                  realitás és spiritualitás

élettelen és az élő                                                   portest és lélek

egyedül párral                                                              Ádám és Éva

rossz és jó                                                                         Káin s Ábel

élet és halál                                                                     hit és tudás

káosz és rend                                                           tedd ne tegyed

eleve elrendelt                                                    tervezett véletlen

irgalom, könyörület                              következetes szigorússág

Isten és/vagy az ősrobbanás         törvényszerűség s elképzelés

s íme, látta Isten mindazt, amit teremtett, hogy nagyon jó lett!

 

Részletek

Dátum:
2021-10-02
Időpont:
19:07