Három gyászhét és Tisá böáv תשעה באב

Mit gyászolunk és miért böjtölünk?

Az év legszomorúbb és legtragikusabb napja az áv 9-i böjt, Tisá BeÁv. Idén 2021.július 17. ( 20:35) estétől július 18. ( 21:12) estéig tart. Ezen a böjt- és gyásznapon egyszerre emlékezünk az Első Jeruzsálemi Templom i. e. 586-ban történt lerombolására és a Második Templom megsemmisülésére, amely szerencsétlen történelmi egybeeséssel i. sz. 70-ben ugyanezen a napon történt. Az Első Templomot a babilóniaiak fosztották ki és égették porig, a Másodikat a rómaiak. A Templomnak, a nép vallási központjának lerombolása nemcsak a vallásra mért súlyos csapást, hanem az első – később a második – zsidó állam megszűnését is jelentette, és a zsidók kiűzetését saját országukból. Az ezt megelőző, úgy nevezett három hét egy félnapos böjttel kezdődik támuz 17-én (idén június 27-én.)

A későbbi századok során többször is történtek Tisá BeÁvkor tragikus események a zsidó nép életében. Például ezen a napon verték le a rómaiak 133-ban a Bar Kochba lázadást. 1290-ben Angliából majd 1492-ben Spanyolországból űzték el a zsidókat Tisá BeÁv napján.

Tudnivalók

 Herman Wouk: Tisá böáv

 Chaim Halevi Donin: Zsidónak lenni – Tisá böáv

Kicur Sulchán Áruch:

  A három hét

  Tisa böáv előestéje

  Tisa böáv napja

  Ha a böjt szombatra vagy vasárnapra esik

A Rebbe írásai

  A három gyászhét jelentősége

További olvasmányok

Hogy? Hogy nem? Ruhabetépés a Siratófalnál

 Maimonidesz: A szentély építésének szabályai

A Holokausztra való emlékezés a zsidó vallásjog szempontjából

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA