Háromgenerációs ünnepség

Három elsőszülöttet váltottak ki egyszerre New Jersey-ben. Az újszülött kisfiú pidjon háben szertartása többgenerációs eseménnyé vált.

Michael és Hannah Mandler újszülött kisfia nyolcnapos korában a Zev Mordechai nevet kapta a körülmetélésekor. Amikor egy hónapos lett, elsőszülött fiú lévén, szülei pidjon háben szertartást rendeztek neki. A szertartás keretében egy kohénnak, vagyis a papi törzs leszármazottjának adnak át egy ezüstpénzt, megváltva ezzel az elsőszülöttet a szentélybeli szolgálat alól. Eredetileg ugyanis az elsőszülöttek feladata lett volna, hogy szolgálatot teljesítsenek a Szentélyben, ám az aranyborjú bűne után az Örökkévaló a bálványimádásban részt nem vevő lévi törzs tagjaira ruházta ezt a tisztséget, az elsőszülött fiúkat pedig a születésük utáni 31. naptól fogva (lehetőleg az első adandó alkalommal, de később is megtartható a szertartás) ki kell váltani egy kohéntól. Így ír erről Mózes negyedik könyve:

„Válaszd külön a lévitákat Izrael fiaitól, hogy a léviták az Enyémek legyenek… minden elsőszülött helyett, aki anyja méhét megnyitja. … Az ember elsőszülöttjét meg kell váltanod… egy hónapos korukban váltsd meg, öt ezüstsékelre becsülve…”

Ez a micva viszonylag ritkán tartható be, mivel számos feltételnek kell teljesülnie hozzá.

A friss szülők, akik nemrég érkeztek Lawrenceville közösségébe, a helyi Chábád közösség és a Young Israel rabbiját, Yitzchak Goldenberget kérték meg, hogy legyen segítségükre a szervezésben. Kiderült, hogy a zsinagóga fél évszázados történelme során ez lesz a első ilyen ünnepség. Ráadásul  a járvány miatt másfél éve nem találkoztak a tagok, így ez az örömteli esemény jó alkalmat szolgáltatott a nyitásra. Kültéri barbecue partit terveztek, Aryeh Weinstein rabbi személyében megtalálták a kohént, akitől kiváltják a gyermeket és lelkesen készültek az eseményre.

A nagy nap közeledtével az apa, Michael Mandler rádöbbent, hogy ő maga is elsőszülött és soha nem váltották ki. Mint fent említettük, ezt a micvát bármikor meg lehet tenni, így Mandler úgy döntött, hogy elérkezett a nagy alkalom. A Mandler család Argentínából vándorolt az Egyesült Államokba és ugyan hagyományos életet éltek, ezt a micvát nem teljesítették. Eddig.

 Elsőszülött kiváltására használt pénzérmék az Izrael Múzeum gyűjteményéből

További néhány nap elteltével kiderült, hogy Michael édesapja, a büszke nagypapa mégis részt tud venni a nagy eseményen, bár korábban úgy gondolta, hogy nem tud odautazni a helyszínre. Ekkor döbbentek rá, hogy ő maga is elsőszülött, akit nem váltottak ki kohéntól. Így adódott a különleges alkalom, amikor egy család három nemzedékének elsőszülöttjeit váltották ki egyszerre, fejenként öt ezüstpénz ellenében.

„Zsidó feleségem ezt az elsőszülött fiúgyermeket hozta világra” – mondta Mandler Weistein rabbinak, aki így felelt: „Mit szeretnél inkább? Elsőszülött fiadat vagy azt az öt pénzdarabot, amit nekem kell adnod azért, hogy megváltsd elsőszülött fiadat?” – Az apa természetesen a fiát választotta és átadta a kohénnak a pénzt. „Döntést kell hozni. Szimbolikusan ez azt jelentette a számomra, hogy a gyermekemet többre tartom minden anyagi tulajdonnál. Ezeket a hagyományokat nagyon fontos továbbvinni.” – mondta a büszke családfő. – „A legfontosabb a család. Különösen, amikor olyan sok mindent veszítettünk el.”

zsido.com

Forrás: chabad.org

ÓBUDAI ZSINAGÓGA