Milyen legyen a meroni Lág báOmer jövőképe?

Egy alternatív megoldási javaslat, hogy a jövőben elkerülhessük a meroni lág báomeri tragédiához hasonló eseteket – Ráv Yair Hoffman, a The 5 Towns Jewish Times népszerű rabbijának javaslata.

 

Yair Hoffman rabbi alábbi cikkét talán többen visszásnak találhatják vagy esetleg rossz következtetéseket vonhatnak le, ezért a szerző a kifejtése elején leírta, hogy az Örökkévaló mentsen attól, hogy az áldozatokat, vagy a lág báomeri ünneplés akármelyik résztvevőjét is hibáztatná. Ami a legfontosabb és amit meg is kell tennünk, hogy minél jobban átérezzük a 45 korbánot családjának és a sérültek fájdalmát. Ahogy a Talmudban a Pirké Ávot traktátusában áll (6:6.): noszé beol im chávro, vagyis „osztozzunk társunk terheiben”.

Ahogy Hoffman rabbi írja, nem kell izraeli politikai szakértőnek lenni ahhoz, hogy megjósoljuk, hogy milyen lesz a következő év, az 5782-es meroni Lág báOmer és az azt megelőző időszak hangulata. Az izraeli kormány megpróbál majd mindent a kontrollja alá venni, ami hatalmas tüntetéseket fog előidézni, de a kormány majd azzal fogja igazolni magát a cháredimmel szemben, hogy ők keltették ezt a hatalmas nyomást, mely vészhelyzetet okoz. A vallásos világ pedig azt fogja mondja, hogy éppen ellenkezőleg! A kormány téves intézkedései és a helytelen rendőrségi beavatkozások eredményezték ezt a méltatlan helyzetet. Ez az egész pedig Chilul háSém-hez és káoszhoz fog vezetni…

Azonban nem kell, hogy ez így történjen. Ha a háláchát követjük, mindez elkerülhető, de ehhez az is kell, hogy a cháredi világ vezetői rájöjjenek arra, hogy „ha egy ember azt mondja neked, hogy a nemzetek között bölcsesség lakozik, akkor higgy neki” (Échá Rábá 2:13.) – pontosabban, hogy vannak olyan tömegrendezvényekkel foglalkozó szakértők, akik tökéletesen tudják, hogy mit kell tenni a pánikhangulat elkerülése érdekében. Vannak olyan szakértők, akik tudják, hogy milyen típusú változtatásokra lenne szükség, az élet védelmének érdekében. Vannak olyan emberek, képzett szakemberek, akár PhD fokozattal, akik előre felmérik a helyszínt, megvizsgálják az épületet és a levont konklúziókból meghatározzák a rendezvény biztonságos lebonyolításának menetét, mellyel elkerülhetők a tragédiák.

Amit meg kell tennünk tehát, hogy a cháredi világ bevonja ezeket a szakértőket. Nekünk, a vallásos embereknek kell felfogadnunk ezeket a szakembereket, és nekünk kell bemutatnunk Meront, hogy kikérjük a tanácsaikat. Nem pedig az izraeli kormánynak, a rendőrségnek vagy az IDF-nek kell ezt megtenni, hanem nekünk.

Ha ezt megtennénk, az egy valóságos Kidus Sém Sömájim forrása lenne, mert megmutatná az igazságot, hogy a Tóra szerint való életmód valójában az emberi élet védelmét szolgálja. A szakértők véleményével, a tömeg megfelelő kezelésével egyszerűen megakadályozhatjuk a hasonló katasztrófákat.

Nekünk kell megmutatnunk a világnak, hogy a szakértőknek kell felmérni egy-egy helyszínt, annak jellegét, hogy azt megfelelően tudjuk kihasználni. Nekünk kell ezeket a szakértőket felkérni, hogy megállapítsák, hogy megfelelőek-e a ki- és bejáratok. Nekünk kell bevezetni egy jegygyűjtő szisztémát, mert itt a jegyek valójában életeket mentenek.

Az igazság az, hogy a rendőrségnek és általában a polgári hatóságoknak gyakorta nincs is fogalmuk ezekről a dolgokról, ezért is kell nekünk a megfelelő emberekhez fordulnunk.

Miért nem csináljuk azt, amit általában? Általában, s legtöbbször a cháredi emberek, ha betegek, akkor a legjobb orvosokhoz fordulnak kezelésért. Miért nem alkalmazzuk más esetben is ezt a metódust?

De ez nem csak a nagy temetésekre és a meroni lág báomeri zarándokra vonatkozik, hanem azokra a hatalmas csarnokokra („szimchá terem”) is vonatkozik, ahol esküvőket és egyéb tömegeket vonzó összejöveteleket rendezünk. Hányan voltunk már olyan hászenén, ahol a sokaságban szinte nem is érzékeltük a padlót. Emlékezzünk csak mi történt egy jeruzsálemi esküvőn, néhány évvel ezelőtt… Miért nem oldjuk meg ezeknek az ünnepi csarnokok maximális biztonságát, hogy szerkezetileg is kifogástalanok legyenek.

Be kell látnunk, hogy az ilyen rendezvényeken a személyzet és a képzésük is számít. Vajon nem hallgatunk-e szívesebben és követjük a kéréseit olyan embereknek, akik megfelelő tudással rendelkeznek az adott téren, mint olyanokra, akikkel szerencsétlen módon különféle ellentétben állunk. Természetesen fontos a megfelelő kommunikáció is, részint a rendezők, személyzet között és természetesen a vendégekkel is, melyeknek legalább háromnyelvűnek kell lennie (héber, jiddis és angol). – Ehhez teszi hozzá Ráv Yair Hoffman, hogy szerinte ilyen jellegű tevékenységgel az amerikai Hácálá szervezetnek is bővítenie kellene a portfólióját.

Egyesek erre azt mondhatják, hogy ez az eset túlreagálása. Azonban, ha csupán eggyel több életet is meg tudunk ezekkel óvintézkedésekkel menteni, akkor már megérte!

A helyzet megoldására Hoffman rabbi a következő hat lépést javasolja:

 1. Fel kell kutatnunk a szakértőket, azokat, akik a világon a legjobbak.
 2. El kell őket utaztatnunk Meronba, és más olyan helyekre, ahol tömeges rendezvényeket szoktunk tartani.
 3. Ha nincs meg az ehhez szükséges fedezetünk, akkor keresnünk kell olyan szervezetet – mint például a Hácálá, amely segíteni tud a célzott forrásgyűjtésben.
 4. A szakértői tervezetet újból és újból át kell olvasnunk csak úgy, mint ahogy többször átmegyünk egy chaburán vagy egy széferen, meg kell vizsgálnunk minden szögből.
 5. Hivatalosan is prezentálnunk kell a tervezetet, és esetleg politikai nyomást kell a kormányra helyezni, hiszen ennek finanszírozása magában foglalja a Klál Jiszráél, az izraeli nép egészének a biztonságát.
 6. A megszerzett tudást más országokban is el kell terjesztenünk, hogy minden nemzet számára megmutassuk, hogy a Tóra nemzete mennyire óvja az emberi életet.

Ezek betartásával pedig az alábbi öt micvát teljesíthetjük:

 1. Lo táámod ál dám reechá – „[…] ne állj veszteg felebarátod vérénél […]” (3Mózes 19:16.) Ezt tanítja nekünk a Sulchán Áruch (Chosen Mispát 426:1.) és Rámbám is. Ha tehát további tétlenségből adódóan mások is ilyen körülmények között halnak meg, akkor ez ellen a tórai parancsolat ellen vétünk.
 2. hásávász ávédá micvája az elveszett tárgyakról, melynek eredetét a Ki técé szakaszban találjuk: „Ne lásd testvéred ökrét vagy bárányát eltévedve és elfordulnál tőlük; vidd azokat vissza testvérednek. Ha pedig nincs közel hozzád a te testvéred, vagy nem ismered őt, akkor vidd be házadba és maradjon nálad, míg keresi azt a te testvéred, és akkor ad vissza neki.” (5Mózes 22:1–2.) A Gemárá úgy magyarázza (Szánhedrin 73a.), hogy a Vehásevoto lo „és visszaadod neki” nem csupán az elveszett tárgyra vonatkozik, hanem a kötelezettségre, hogy a „saját életét is visszaadni”. Például, ha valaki más életének elvételével fenyegetőzik, akkor a „Vehásvoto lo” micvájával kell élni. Minden bizonnyal erre utal a Sulchán Áruch Orách Chájim is.
 3. Lo tuchál lehitálem – rögtön az előző pontban szereplő tórai sorok után áll „[…] nem szabad elfordulnod tő” (5Mózes 22:3.), vagyis nem ignorálhatod a körülötted lévő embereket és eseményeket.
 4. Vechéj áchichá imách – „[…] hogy élhessen testvéred melletted.” (3Mózes 25:36.) Ráv Náftálái Cvi Jehuda Berlin (1816–1893) ebből azt magyarázza a háÁmek Seéjlá című könyvében, hogy az embernek a lehető legtöbbet meg kell tennie, hogy megmentse barátja életét, ami azt jelenti, hogy ebben egészen addig el kell mennie, mígnem már saját élete forogna kockán.
 5. Veáhávtá leréchá kámochá – „[…] szeresd felebarátodat, mint tenmagadat […]” (3Mózes 19:18.), mely tórai mondatot Rámbám a Torát háÁdám munkájában úgy értelmezi, hogy ennek egyik aspektusa egyenesen azt jelenti, hogy társainkat védelmezni kell az orvosi ellátástól is, vagyis hogy olyan helyzetbe kerüljenek, ami orvosi ellátásukat igényelné.

Azaz – summázza Yair Hoffman rabbi a felhívása végén –, amikor a fent említett szakértőt megbízza a cháredi világ, akkor legalább ezt az öt micvát teljesíti.

A cikk szerzője arra kér mindenkit, hogy aki ismer tömegrendezvények szervezésével foglalkozó szakembert, vagy egyéb módon szeretne segíteni, keresse meg őt a yairhoffman2@gmail.com e-mail címen.

Hoffman rabbi rendszeresen publikál háláchikus állásfoglalásokat napjaink legkülönbözőbb történéseivel kapcsolatban, mely ismeretterjesztő cikkei végén jellemzően egy-egy vallásos zsidó család megsegítését célzó felhívást is közzétesz. Aki szeretne segíteni egy családon, akiknek biztosításuk nem fedezi rászoruló gyermekük szükségleteit, most ide kattintva megteheti.

 

Cseh Viktor

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA