ZSIDÓ BIBLIA Mózes öt könyve és a Haftárák

Mózes öt könyve Dr. Joseph Herman Hertz brit birodalmi főrabbi kommentárjával, neves magyar rabbik fordításában. A Chábád Lubavics – Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület illusztrált, reprint kiadása (1996), Naftali Kraus tanulmányával. Az egyetlen modern, kommentált, zsidó szellemű biblia, tankönyvként és olvasmányként egyaránt nélkülözhetlen.

A Tóra a zsidók legrégibb írásos emlékeit őrzi és leírja a zsidó nép őstörténetét a világ teremtésétől, Istennel kötött szövetségén keresztül, a Mózes közvetítése által kapott törvényekig. Időszámításunk kezdete körül a Tórát öt könyvre és 54 hetiszakaszra osztották. A Tóra, vagyis Mózes öt könyve, magában foglalja azt a 613 parancsolatot (micvát), amely a zsidó élet alapját képezik.

Az 54 szakaszból hetenként egyet olvasnak fel. Minden évben az összes hetiszakasz felolvasásra kerül. Amikor befejeződik az öt könyv felolvasása, mindjárt elkezdődik az első könyv, amely a világ teremtésével kezdődik. A Tóra ötödik könyve a következő tanúvallomással zárul: „És nem támadt próféta többé Izráelben olyan, mint Mózes, akit az Örökkévaló ismert színről-színre…

Mózes első könyve                                                                                                                                                                                               A teremtés Genezis

Mózes második könyve
A zsidók Égyiptomból való kivonulása Exodus

Mózes harmadik könyve
A léviták egyházi szolgálata Leviticus

Mózes negyedik könyve
Az izráeliták megszámlálásáról való könyv Numeri

Mózes ötödik könyve
A Tóra ismétlése Deuteronomium

Kiadja az EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség

ÓBUDAI ZSINAGÓGA