Senkit ne félj, csak Istent! – Ki volt a Báál Sém Tov?

A címben említett idézet, melyet egy haldokló apa mondott öt­éves fiának, szállóigévé vált. Ezt kapta útravalóul a Báál Sém Tov (BÁST), a haszidizmus meg­alapítója, aki éppen Sá­vuotkor adta vissza lelkét a Teremtőnek.

Jiszráél Báál Sém Tov rabbi (1698-1760) születése előtti évtizedek során Kelet-Európa zsidóságának nagy része szegénységben és tudatlanságban élt. Az 1648-49-es Hmelnyickij-féle vé­res pogromok során tízezrével mészárolták le a zsidókat, majd következett az álmessiás, Sábtáj Cvi felemelkedése és bukása.

A szegényeknek nem volt módja taníttatni gyermekeiket. Kialakult egy jómódú, szűk Tóratudós réteg. A zsidók két csoportja között áthidalhatatlan szakadék tátongott.

Ebben a korban született a lengyelországi Tlustaban Jisz­rá­él, aki ötévesen árvaságra jutott. Apja halálos ágyán két útmutatást adott gyermekének, ami egész életére hatással volt: „Senkit ne félj, csak Istent! Szeress minden zsidót teljes szíveddel és lelkeddel, akárki legyen is.”

főoldal 2

A kis Jiszráélt a falu nevelte, mígnem egy erdei csavargásán találkozott egy titokzatos bölccsel, aki tanítványának fogadta. Ekkor vált az ifjúból titkos cádik, aki misztikát és kabbalát tanult. Rendkívüli emberismerő volt, és gyakorta kérték tanácsát vitás helyzetekben. Húsz évesen feleségül vette Chánát, aki életre szóló társa lett. Két gyermekük született.

A házaspár a Lengyel-Kárpátok egy kis falvában telepedett le. Jiszráél egy évtizeden át elmélyedt a szent tanokban és a falusiaktól megtanulta a gyógynövények titkait is. Gyógyította az embereket, amulettekkel látta el őket – ekkor ragadt rá a Báál Sém, a név tudója cím, amit az emberek nemsokára a tov – jó szóval is kiegészítettek.

Harminchat éves korában Medzsibozs városában fedte fel az akkoriban forradalminak számító haszid gondolatait: a Tóra minden zsidó öröksége és hogy örömmel kell Istent szolgálni. Azt tanította, hogy az imával kapcsolódni lehet az Örökkévalóhoz. Bár sokan ferde szemmel néztek a BÁST-ra, mások, híres rabbik is, tanítványául szegődtek.

Csodatevő hírében állott, aki minden zsidót egyformán szeretett és mindent megtett a szegényekért, elesettekért is. 1760-ban, Sávuot első napján követői gyűrűjében hunyt el. A haszidok vezetését tanítványára, Dov Ber rabbira bízta. És így indult el a haszidizmus…

Naftali Kraus:

A haszidizmus alapítómesterei című könyve

a BÁST életéről kapható

a Keren Or Központban.

ÓBUDAI ZSINAGÓGA