Téglajegy a hagyomány felelevenítve

Kedves Barátunk, Közösségi tagunk!

Az óbudai zsinagóga csaknem három évszázadra visszanyúló történetében többször is előfordult, hogy a gyülekezés háza (bét kneszet) erősen elhasználódott épületét a közösség adományaiból sikerült felújítani. Az adománygyűjtések alkalmával a zsinagóga vezetése téglajegyeket bocsájtott ki, amelyeket megvásárolva, a hívek lehetőségeikhez mérten maguk is hozzá tudtak járulni az imahely fizikai megújulásához és ezen keresztül a közösség fennmaradásához, gyarapodásához.

téglajegy

Az EMIH saját erejéből, a magyar állam bőkezű támogatásával, illetve a Róth család és a közösség nagylelkű adományainak hála, az elmúlt néhány év során képes volt csaknem teljes egészében helyreállítani Budapest legrégibb, ám a korábbi hitélet megszűntével rendkívül rossz állapotba került zsinagógájának egykori értékeit, egyedülálló szépségét. A tökéletes megújuláshoz azonban még néhány további lépésre is szükség van. Ezért az EMIH úgy döntött, hogy a régi hagyományt felelevenítve ismét adakozásra hívja közösségét és támogatói téglajegyeket bocsájt ki 10, 20, 50 és 100 ezer forintos címletekben.

Kérjük, Ön is vásároljon a jegyek közül és támogassa ezzel az óbudai zsinagóga újjáéledését, mert, ahogy a Talmudból tanuljuk, az adakozás, a cedáká ,,a Tóra összes parancsolatával felér” (Talmud, Bává bátrá 9a.)

Hálásan köszönjük segítségét!

információ: info@obudaizsinagoga.hu

+36 30 396 9020

ÓBUDAI ZSINAGÓGA