Megjelent a Sámuel imájának második kiadása

Javított és átdolgozott formában jelent meg a napokban a Chábád Lubavics Alapítvány gondozásában a Sámuel imája – zsidó imakönyv. A modern magyar fordítású imakönyv először 1996-ban látott napvilágot.

Az imakönyv főszerkesztője Oberlander Báruch rabbi, aki az Egység magazinnak adott interjújában idézte fel az első kiadás körülményeit: „Hiába jöttek a fiatalok életükben először a zsinagógába, nem tudtunk a kezükbe adni olyan imakönyvet, amit nem éreznek idegennek. Ezért jutottunk arra a döntésre, hogy egy teljesen új modern magyar fordítást készítsünk, mégpedig egy olyat, ami magyarázatokkal és követhető utasításokkal van ellátva.” – A ’90-es évek első felében jobbára csak 70-100 éves imakönyveket lehetett találni a zsinagógákban. Ezek nehézkes és hiányos magyar fordításukkal, valamint sokszor a keresztény liturgiát idéző, asszimilációs törekvéseket kiszolgáló nyelvezetükkel idegenek voltak a Holokauszt utáni generációnak.

Az 1996-ban kiadott 10 ezer pél­dány azonban elfogyott, jó ide­je nem kapható már a könyvesboltokban. Jutott belőle az ott­honokba, a zsidó iskolákba és talán valamennyi magyaror­szá­gi zsinagógába. A most megjelent második kiadásban nem csak az óhatatlanul bennmaradt hibákat javították, hanem a használók véleményei alapján to­vább is fejlesztették az imakönyvet. „A legnagyobb változás az, hogy az új kiadásban egyes részek (smá, kdusá,ámidá) fonetikusan is szerepelnek.” – tudtuk meg Oberlander Báruch rabbitól.

Az imakönyvsorozat, melyben péntek esti (Mózes imája), Ros hásánái (Izrael fohásza) és Jom kipuri (Sámson fohásza) imakönyvek is megtalálhatóak, hamarosan új résszel bővül. A tervek szerint még ebben a polgári évben napvilágot lát egy haszid rítusú imakönyv is: „A Sámuel imája, nuszách áskenáz, amit a magyarországi zsidók egy része használt. Ez a másik imakönyv a haszid rítust követi majd, amit az országban élők másik része használt. Óriási tévedés ugyanis azt hinni, hogy a magyar zsidóknak egy hivatalos nuszáchja volt” – mondta el az Egységnek a rabbi, hozzátéve: „Nincs kizárva az sem, hogy egy zsebméretű verziót is kiadunk majd belőle, elsősorban hétköznapi használatra.”

Az interjú teljes szövege az Egység 90. számában olvasható.

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA