Újra látogatható a mádi rabbiház

Tokaj-Hegyalja régi zsidó közösségeinek egyik ékköve volt Mád, különleges szépségű barokk zsinagógájával és messze földön híres jesivájával. A holokauszt pusz­títása és az azt követő elván­dorlás miatt azonban úgy tűnt, mindez az enyészeté lesz. Sze­rencsére azonban, mondhatni a 23. órában fordult a kocka: a zsinagógát felújították, a rabbiházban pedig az EMIH megala­pí­totta a Csodarabbik útja fogadót: a zarándokszállásnak, kiál­lítótérnek és családfakutató köz­pontnak helyet adó egykori rabbiház újra megtelt élettel.

A koronavírus azonban megálljt parancsolt a turizmusnak, ami nagyon rosszul érintette a Csodarabbik Útja Fogadót – tudtuk meg a hely vezetőjétől, Frank Marianntól. A tavaly nyári rövid „felszabadulás” óta ismét csak üzleti úton levők szállhattak meg a zarándokszálláson, és a kiál­lítótér zárva tartott a közönség előtt.

Most azonban újra megnyithatta kapuit: védettségi igazolvánnyal immár szabadon látogatható a zsinagóga és a kiállítás egyaránt és a szálláshelyre is érkezhetnek turisták. „Mindenki nagyon fegyelmezett, rögtön mutatják az igazolványaikat, nincs vita emiatt” – magyarázza Frank Mariann. Egyelőre az egyé­ni látogatók vannak többségben: „Májusban jellemzően bel­földi szervezett utakkal érkeznek ide, hiányoznak a nyugdíjas klubok és az iskolák buszos csoportjai. Párok, családok, kisebb baráti társaságok jöttek az elmúlt héten.”

Az érkezők megtekinthetik a mádi zsidóság történetét, a zsidó folklór különlegességeit. Az interaktív kiállítási tárgyak megismertetnek az egykor itt élő közöségekkel: valósággal meg­elevenedik Északkelet-Magyarország hajdanvolt pezsgő zsidó élete. A rabbiszobába belép­ve a korabeli bútorok és a vallási könyvek felidézik az itt élő és dolgozó nagytudású rabbik szellemét. A látogatók felkereshetik a rabbiház szomszédságában található, 1795-ben épült zsinagógát, amelyet a világ legszebb zsidó imaházai között tartanak számon.

Most már a szálláshely-fogla­lá­sok is megkezdődtek, így, ha va­laki a közeljövőben Mádra sze­retne látogatni, jobb, ha sietve biztosítja a helyét. Remélhető­leg valamilyen formában idén is sor kerülhet a nyaranta már megszokott Mádi Zsidó Napok megszervezésére: „Ahogy tavaly is sikerült a járványügyi előírásokat figyelembe véve megtartanunk, úgy, reméljük, hogy erre idén is lehetőség lesz” – mondta Frank Mariann, hozzátéve, hogy folyamatosan figyelik az előírások változását és ezek mentén alakítják majd ki a nyári programot.

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA