Vádak és a valóság: Köves Slomó és azok a bizonyos milliárdok

Mivel az elmúlt időszakban egyes sajtótermékek meglepően sokat foglalkoznak az EMIH-hel, új rovatunkban igyekszünk az ott megfogalmazott vádakat a valósággal szembeállítani.

Üzlet és zsidóság – ezzel a sokatmondó címmel reklámozza a Kurucinfó Magyar Narancs címlapja azt a terjedelmes írást, amelyben a lap kiváló munkatársa az EMIH állami támogatásaival foglalkozik. Lehet, hogy a „Zsidók és a pénz” vagy a „Bibsik mocskos üzelmei” még hatásosabban illeszkedett volna a cikk által sugallt üzenethez, miszerint az EMIH a politikai szolgálataiért cserébe jut aránytalanul sok állami támogatáshoz.

Ehhez képest a valóság az, hogy az EMIH a nagyságának és a törvényben elismert státuszának megfelelően részesül azokban az állami támogatásokban, amelyeket az összes többi egyház is megkap – szintén a nagyságuk arányában.

Annak szemléltetésére, hogy ez a támogatási rendszer milyen mechanikusan érvényesül, nézzük csak a tavalyi adatokat. Szakértői vélemények szerint az egyházak 2017-ben nagyjából 3-400 milliárd forintot kaptak az államtól és az EU-s támogatásokból a különböző normatív támogatásokon felül.

Ebből a zsidó felekezetek mintegy 3 milliárd forinttal részesültek, tehát az összes juttatás körülbelül 1 százaléka érkezett hozzájuk. A 3 milliárd forintból 2,5 milliárd a Mazsihiszhez ment, 500 millió forint az EMIH-hez.

Azaz, a 2017-es költségvetési támogatások 0,16 százaléka !!! került az EMIH-hez. Nem személyesen Köves Slomóhoz, ahogy a Magyar Narancs címlapja sejteti („Köves Slomó állami milliárdjai”), hanem a hitközséghez. Ez volna az az elképesztő és aránytalan finanszírozás, amely mindenféle összeesküvés elmélet terjesztését megalapozza.

Vehetünk egy még frissebb példát. Két napja a kormány határozatot hozott egyes egyházi fejlesztési, működési és program célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról. Ennek keretében összesen 7.75 milliárd forintot osztanak szét. Ebből a zsidó felekezetek 110 millió forintot kapnak, ami a keret 1.4 százaléka. Tovább bontva: a zsidó egyházaknak szánt pénz 56 százaléka kerül a Mazsihiszhez és 22 százaléka az EMIH-hez.

Hol van itt a nagy susmus? Mi magyarázza azt, hogy a Magyar Narancs oldalakon keresztül foglalkozik annak az egyháznak a finanszírozási hátterével, amelyre az egyik legkevesebb állami támogatás esik, miközben elfeledkezik arról, hogy ugyanebben a támogatási rendszerben a többi egyház lényegesen több közpénzhez jut? Ha az EMIH „milliárdjaira” ennyi oldalt szánt az újság, akkor hány teljes lapszámot kéne megtöltenie a Mazsihisz, és hányat a Katolikus Egyház milliárdjaival – már amennyiben az elvárható objektivitáshoz és arányérzékhez a szerkesztőség ragaszkodik?

„Az EMIH a múlt héten nyilvánosságra hozta, hogy 2014 és 2018 között mennyi állami támogatást kapott. Nem teljesen jószántából tette, sokkal inkább az Átlátszó kitartó érdeklődése miatt – bíróság elé is került az EMIH állami támogatásainak ügye. (Az elsőfokú ítélet lapunk megjelenésének napján várható.) A zsido.com-on közzétett lista összesítése e négy évre 2,84 milliárd forint. Megjegyzendő, hogy a különböző támogatások mellett ebben benne vannak az éves örökjáradékok, illetve az 1 százalékos felajánlások is – ugyanakkor nincs benne a csengelei vágóhídra nyújtott állami támogatás, a ZSKE-re adott hitel, vagy az átadott ingatlanok értéke. A 2010 és 2013 közti hasonló támogatások összege sincs, ezt lapzártánk után ígérték nyilvánosságra hozni. A Mazsihisz a múlt héten szintén közzétette a maga listáját: a kizárólag nekik utalt támogatások az örökjáradék, a szeretetkórház, illetve a Rumbach-zsinagóga felújítása nélkül 3 milliárd forint körüli összeget tettek ki.” – írja a cikk.

Valóban, az EMIH nyilvánosságra hozta, mennyi állami támogatást kapott 2014 és 2018 között. Ennek hatására (és nem előbb!) a Mazsihisz is közétette a saját adatait. Csakhogy az utóbbiból hiányoztak az 1 százalék és az örökjáradék összegei, ahogy azt a Magyar Narancs is megállapította, kár, hogy itt a tényfeltárásban meg is állt a szerző, megelégedve annak közlésével, hogy mind a két felekezet közel 3 milliárd forint körüli összeget kapott. Ha viszont továbbment volna, és begyűjti a hiányzó adatokat, akkor kiderült volna, hogy az 1 százalék és az örökjáradék összegével együtt a Mazsihisz nagyjából 10 milliárd forintot kapott, háromszor annyit, mint az EMIH.

Igaz, így megint csak az derült volna ki, hogy az EMIH nem részesedik aránytalan támogatásban, és akkor borul az egész cikk előfeltevése, miszerint volna itt a politikától magát távoltartó, elvszerű Mazsihisz és a kormánynak elvtelenül behódoló EMIH. Kiderült volna az igazság, hogy az EMIH valóban dinamikus fejlődése nem csak a hitelességének köszönhető, hanem annak is, hogy a közösség vezetői a bevételeket és az elért eredményeket a közösség gyarapodására és nem személyes céljaikra használják.

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA