Zsidóság-körkép: vessünk véget a viszálykodásnak!

Tavaly októberben indult a Zsidóság-körkép című sorozat a zsido.com-on. Eddig tizennyolcan me­séltek identitásukról, álmaik­ról, mindarról, ami a budapesti zsi­dóságot összeköti vagy elválasztja. Kérdeztünk ismert embereket, beszélgettünk közösségünk tagjaival, kiderült, hogy mindenki máshogy gondolkodik a zsidóságáról, de valami mégis összeköt bennünket.

Az interjúalanyok nagyon hasonló kérdéseket kaptak. Például, kit vinnének magukkal egy lakatlan szigetre a minjenbe.     Ter­mészetesen a legtöbben meg­­említették a családjukat, de pél­­dául Fritz Zsuzsa, a Bálint Ház igazgatója ácsot vitt volna, hogy hajót tudjon építeni, Szilá­gyi Nóra, a Cedek vezetője pedig valakit, aki remekül főz.

Ha 10 milliárd forintot kapnának, hogy azt a zsidóság javára fordítsák, azt a megkérdezettek többsége oktatásra költené.       A Zsilipet is többen támogatnák ebből az összegből. De Szerényi Ádám, az Olajág otthonok és a Zsigmond Király Egyetem pénzügyi igazgatója megforgatná a pénzt, akár meg is duplázná.

Ha társadalmi párbeszéd indulna arról, milyen Holokauszt-em­lékmű épüljön Budapesten, a legtöbben visszakoznának.  Bor­gu­la András, a Gólem színház vezetője szerint sem kell újabb emlékmű, hiszen van már elég, ezeket kellene ápolnunk. Rubin Eszter sze­rint a halálnak csak az élettel lehet ellentmondani, a gyerekekre, a jövőre kell fókuszálni. A legtöbben azt válaszolták erre a kérdésre, hogy az igazi megoldás az volna, ha az iskolákban oktatnák megfelelően a holokauszt témáját.

Hogy milyen egy ideális közösségi vezető? Többen a hitelességet említették alapvető kritériumként. Legyen művelt is és persze alázatos, mutasson jó példát, legyen víziója a zsidóságról. Székhelyi József szerint legyen innovációs szuperbank!

Szerettük volna megtudni, hogy melyik ima vagy tórai tanítás áll a legközelebb a kérdezettek szívéhez. A Smá ima több válaszadó kedvence: tanuljunk és tanítsunk életünk végéig! De többször is előfordult a válaszokban: cházák, cházák, veniszcházék! Erősödjünk, erősödjünk és erősítsük egymást!

Talán a legfontosabb tanulsága az eddigi interjúknak: legtöbbünk vágya a zsidóságon belüli viszálykodás megszüntetése. Talán nem is volt olyan válaszadó, aki ne említette volna meg, hogy az egészséges vitákon túl, a zsidó közösségnek összefogásra, igazi partnerségre, valódi párbeszédre volna szüksége.

A Zsidóság-körkép sorozat folytatódik, péntekenként új arcokkal a zsido.com-on.

A sorozat eddigi részei:

Szántó T. Gábor

Lang Györgyi

Székhelyi József

Lefkovics Péter

Borgula András

Szalai Kálmán

Fritz Zsuzsa

Klopfer Dávid

Rubin Eszter

Köves Mushky

Szilágyi Nóra

Győrfi László

Ambrus Klára

Fűszeres Eszter

Faith Asher

Kovács Gergő

Szerényi Ádám

Raj Ráchel

ÓBUDAI ZSINAGÓGA