Események betöltése

« All Events

  • Ez az esemény elmúlt.

Zsinagógánkban várunk Purimi programjainkra, ide kattintva olvashatsz róla 2020.03.09. Eszter böjtje, kimenetele 18:12 / 18:00 Megila olvasás, (20:00 RaM Colosseumban Megila olvasás, majd Purimi koncert és jelmezbál), másnap reggel 03.10-én zsinagógánkban 7.30 dáf hájomi 8.30 reggeli ima 9.15 Megila olvasás (16.45 mincha 17.00 szeudát Purim 17.30 Megila olvasás) 17:00 Jazz koncert és fábrengen

2020 március 10. • 23:30

Purimi imaidők:

március 9. hétfő este
18.00 Máriv, esti ima
18.30 Megila olvasás

március 10. kedd reggel
7.30 dáf hájomi
8.30 reggeli ima
9.15 megila olvasás

(16.45 mincha
17.00 szeudát Purim
17.30 megila olvasás)

feltétlenül számítunk rátok (jelezzetek kérlek vissza!)

Freilechen Purim!

Slomó

Purim פורים

Purim egynapos ünnePurimpe ádár 14. napján van, ebben az évben 2020. március 10-én. Arról emlékezünk meg ezen az ünnepen, hogy a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség, amelynek kiirtására Hámán gonosz tervet szőtt, megmenekült. Ezt a polgári időszámítás kezdete előtt 450 körül történt eseményt Eszter könyve örökíti meg. A Purim név a “sorsvetést” jelentő pur szóból ered, mert Hámán így választotta ki az időpontot, amikor rá akarta szabadítani hordáit a zsidókra, hogy kiirtsa őket.

Az évszázadok folyamán még sok uralkodó akadt, akinek országában zsidók éltek, és meg akarta valósítani Hámán aljas tervét. A diaszpóra számos országában a helyi uralkodó
kénye-kedvétől függő zsidók bizonytalan sorsát foglalja magába Purim története. Ez a történet, amelyben az események váratlan fordulata folytán az elnyomó fegyvere visszafelé sült el, s így a zsidó közösség képes volt megvédeni magát az erőszak ellen, évszázadokon át a reménység és bátorítás zsarátnokaként izzott az elnyomott és meggyötört zsidóság lelkében.

Eszter böjtje

Purim ünnepének előestéjén, ádár 13-án a perzsiai zsidók engedélyt kaptak a királytól, hogy harcba szálljanak Hámán ellenük törő erőivel. Imádkozással és böjttel küzdöttek. Ennek emlékére szokás minden év ádár 13-án böjtöt tartani. A böjt napkelte előtt kezdődik, és napnyugta után 35 perccel ér véget. (Idén 2020. március 9-én hétfőn,  (4:11-től 18:12-ig)

Négy micvá Purimra

A purimi szertartás alapja Eszter könyvének alábbi részlete:purim

“Mordecháj leírta mindezeket az eseményeket. Majd leveleket küldött… a zsidóknak… és kötelezővé tette számukra, hogy tartsák meg ádár hónap tizennegyedik és tizenötödik napját… Tegyék azokat az evés-ivás és az öröm napjaivá, amikor egymásnak ajándékokat, a szegényeknek pedig adományokat küldenek. A zsidók megfogadták, hogy … sem ők, sem utódaik, sem a hozzájuk csatlakozók nem szüntetik meg, hanem megtartják ezt a két napot* a kapott írás szerint és az előírt időben minden esztendőben…” (Eszter 9:20-23., 27.)

Bár semmi nem tiltja, hogy Purimkor dolgozzunk, mégis méltóbb az ünnephez, ha nem a szokásos munkánkat végezzük, hanem illő módon megszenteljük a napot.

*Mivel Susánban, a perzsa birodalom fővárosában ádár 15-én tartották az ünnepet, azokban a városokban, amelyek Susánhoz hasonlóan “Józsué napjai óta” fallal voltak körülkerítve, egy nappal később, ádár 15-én ünnepeltek. Ezt a napot Susán Purimnak hívják. Jeruzsálemben ádár 15-én tartják Purim ünnepét.

1. A Megilá felolvasása

Az ünnep megtartásának legjellemzőbb vonása, hogy Purim előestéjén a zsinagógában meghallgatjuk az Eszter-tekercs, közismertebb nevén a Megilá felolvasását. A következő reggelen, Purim napján, a sáchrit istentiszteleten is felolvassák a Megilát. Mind a férfiak, mind a nők kötelesek meghallgatni a Megilá felolvasását. A gyerekek is menjenek el a templomba, hogy teljesítsék ezt a kötelezettséget. Szokás zajongani, kereplőt csörgetni, valahányszor Hámán nevét említik felolvasás közben. Ez abból a bibliai utasításból ered, hogy “töröltessék ki Ámálék neve”, aki az egyiptomi kivonulás után a zsidók első számú ellenségének számított. (Hámán Ámálék családjából származott.)

2. A “sláchmónesz”purim-panic1

Purim fontos eleme az egység és a barátság, amely lehetővé tette a csoda megtörténtét, s erre való emlékezésül ételajándékokat szokás küldeni a barátoknak és rokonoknak. Ezt a parancsolatot teljesítendő mindenkinek legalább kétféle, elkészített ételt kell küldenie legalább egy embernek. Az ajándékot egy harmadik személlyel kell elküldeni, mivel a Megilá misloách mánotról, “ajándék küldéséről” beszél. Ezt héberül slách mánotnak – közismerten sláchmónesznak – hívják.

3. Adomány a szegényeknek

A szűkölködőkkel való törődés egész évben kötelességük a zsidóknak. Mégis különösen Purimkor fontos, hogy hozzásegítsük a szükséget szenvedőket saját ünnepük megüléséhez, ezzel is kinyilvánítva, hogy egy nép vagyunk, amelyet közös kötelék fűz össze. Még a szegénynek –  aki maga is rászorul az adományra – is kell adnia. Mordecháj és Eszter rendelte el, hogy így ünnepeljük Purimot. A parancsolatot akkor teljesítjük, ha legalább két szűkölködőnek adományozunk. Maimonides törvényei szerint a szegényeknek küldendő ajándék parancsolatának teljesítésére több figyelmet kell fordítani, mint Purim összes többi parancsolatára együttvéve. A kicsi gyerekeket is meg kell tanítani e parancsolat teljesítésére.

4. Az ünnepi étkezés

Purim megünneplésének negyedik parancsolata: “enni, inni, vigadni”. Purim napján családi ünnepi vacsorát kell tartani. Ezt a szeudát délután kezdik, és késő estig folytatják. Purim az egyetlen olyan ünnep, amelyen a mértéktelen ivás szokásos korlátozását szabad felrúgni. “Addig kell inni, amíg nem tudunk különbséget tenni az átkozott Hámán” és “az áldott Mordecháj” között” – mondják a bölcsek (Megilá 7b.)

Szokás Purimkor maskarába bújni, álarcot és jelmezt viselni. Ennek több magyarázata van. Az egyik azon a tényen alapul, hogy az Örökkévaló neve egyetlenegyszer sem szerepel a Megilában. A több szálon futó történet részleteiben mégis összetéveszthetetlenül felismerhető az isteni Gondviselés keze. Ha közelebbről megvizsgáljuk az eseményeket, többnyire felfedezhetjük, hogy minden “véletlent”, minden, látszólag jelentéktelen történést a Mindenható keze rendezett el. Az álarc azt a módot fejezi ki, ahogyan az Örökkévaló részt vett Purim eseményeiben: jelen volt, de nem lehetett tisztán felismerni, mintha álarcot viselt volna.

Ajánlott olvasmányok

Eszter könyve Dr. Bernstein Béla fordításában
Eszter könyve – új magyar fordítás
A lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi: Purim
A zsidó élet törvényei – Purim
A lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi: Purim: csoda vagy politika?
Purim – Hayim Halevi Donin kalauza
Oberlander Báruch rabbi: Hová szökik a szökőév?
Oberlander Báruch rabbi: – Ámálék és Hámán – az Örökkévaló
Oberlander Báruch rabbi: – Szellem és anyag: ellentétek?
Herman Wouk: Karneválünnep
Igyál – A sárga földig  – Nógrádi Bálint írása
I. M. Lau, Izrael országos főrabbija: Ádár hónap
I. M. Lau, Izrael országos főrabbija:  Purim – A sorsvetés ünnepe
Hogyan lett a barátfüléből hámántáska? – Hámántáska recept – Kihagyhatatlan!
Efraim Osri: A purimi étkezés micvájának teljesítése levessel
Miért nem részegesek a zsidók?
Naftali Kraus: Purim a chászid legenda tükrében
Purim in English

Purimi például: a nők ereje

Kóser gasztró: Kreplách

Békebeli Purimbálok

 

 

Zsidó ünnepek időrendi sorrendben

zsido.com

Részletek

Dátum:
2020 március 10.
Időpont:
23:30