A főváros rejtett zsidó kincsei Fotópályázat

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) annak alkalmából, hogy a Vasvári Pál utcai zsinagóga az idén fennállásának 130 éves évfordulóját ünnepli fotópályázatot hirdet A főváros rejtett zsidó kincsei címmel.

A pályázat célja

A pályázat célja a Budapestet a mai napig át meg átszövő, a város arculatát valaha nagyban meghatározó zsidó kulturális-vallási élet egykor pezsgő útvonalainak, közösségi helyszíneinek bemutatása.
Számos közösségi intézményt, imahelyet évtizedek óta profán, az építtetőik és az egykor volt fenntartók szándékaitól távoli célok megvalósítására használnak. E színterek többsége mára csupán halovány visszfényét képes felidézni saját valamikori jelentőségteljes létezésének. Olyan pályamunkákat várunk, amelyek képesek a bent és kintlét, a mozdulatlanság és a változás, a közösség és az elvonulás finom dinamikáját megjeleníteni, természetesen a szakrális, specifikusan zsidó nézőpont hangsúlyozásával.

Az utóbbi évtizedekben több, a múlt század derekán üresen maradt, vagy csak idősödő hívek maroknyi csoportja által látogatott zsinagógában indult meg újra a hitélet. Ez történt a budapesti Zsidónegyed szívében található kicsiny zsinagógában is a Vasvári Pál utcában. A fővárosi hitélet újra közkedvelté váló nagy múltú színterén korábban nem tapasztalt jelenség vált általánossá: többségében fiatal férfiak és nők foglalták el új helyüket a padokban és kerültek közelebb saját örökségükhöz, amelyről addig szinte tudásuk sem volt.
A kiállítás rendezésével ezt a közösség építése, a tudás továbbadása és a hagyományok megőrzése hármas jelszavának mindig megfelelni kész zsinagógai működést szeretnénk széles körben ismertté tenni.
Immár 130 éve létezik a Vasvári Pál utcai imaház a történelmi Zsidónegyed egyik szűk utcácskájában a város centrumában, mégis távol a város zajától. Megalapítása óta állandóságot teremt a történelem változásai közepette. A szentség központjában tartózkodik a profán világ nyüzsgésétől körülvéve. Egyszerű külsejével finom építészeti megoldásokat, és a bölcsesség valóságos tárházát rejti. Az elmúlt század fordulatos történelmének tanújaként az imaház emberi sorsok, tragédiák lenyomatát, de az időtlenség bölcsességét is magába fogadta. A sokat megélt épület a sok évezredes zsidó tapasztalattal összhangban valahol a teljes szívvel vállalt részvétel és a kívülállás határmezsgyéjén talált otthonra.

A pályázatra a zsidóság életét bemutató, a zsidóságot szimbolizáló képeket várunk, melyek készülhetnek Budapesten bárhol. Az EMIH zsinagógáiba való bejutást segítjük – kérjük jelezze ez irányú igényét a kiallitas@zsido.com címen.

A kiállítás után a kiállított képeket jótékonysági árverésre bocsátjuk. Az aukcióból befolyt összeget az EMIH a Vasvári Pál utcai Zsinagóga felújítására fordítja.

Pályázati feltételek

A pályázaton bármilyen természetes személy, alkalmi, vagy állandó alkotócsoport részt vehet.

A pályázaton való részvétel módja
Pályázni lehet egyedi képekkel és sorozatokkal is.
Egyedi képek esetében egy pályázó maximum 5 db pályamunkával nevezhet.
Sorozatok esetében egy pályázótól maximum 2 db sorozatot fogad el a kiíró.
Egy-egy sorozat legalább 3 és maximum 6 képből állhat.

Minden egyes pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
Egyedi képek esetében:

  • digitálisan kitöltött jelentkezési lap
  • max. 5 db egyedi kép /formátum: tiff, vagy jpg; méret: rövidebbik oldal min 1500 pixel; felbontás: 72-200 dpi/

Ezen túlmenően a pályázónak lehetősége van megjegyzéseket fűzni a képekhez, ugyanegyebben a dokumentumban.

Sorozatok esetében:

  • digitálisan kitöltött jelentkezési lap
  • max. 2 sorozat, 3-6 képpel /formátum: tiff, vagy jpg; méret: rövidebbik oldal min. 1500 pixel; felbontás: 72-200 dpi/

Sorozatok esetében beadott sorozatonként, kívánatos egy projektleírás beadása is, max. 2000 karakterben.

A pályaművek fájlneve a következő adatokat tartalmazza ékezetek nélkül írva: a pályázó családi és keresztneve, a kép címe, készítésének évszáma, egymástól alsó aláhúzással elválasztva. (Például: nagy_anna_emlek_2016)

A pályázati anyagokat kérjük elküldeni a kiallitas@zsido.com e-mail címre.
Hiányosan beküldött pályázati anyagokat a kiíró nem tud figyelembe venni.

A pályázók részére Oberlander Báruch rabbi és Merker Dávid szociológus, a Hosszúlépés. Járunk? társalapítója tart előadást A budapesti zsidóság címmel a Vasvári Pál utcai zsinagógában 2016. szeptember 11.-én vasárnap 15 órás kezdettel. Az előadáson való részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a kiallitas@zsido.com e-mail címen lehet megtenni.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. szeptember 28.

Elbírálás, díjak

A legjobb képeket zsűri választja ki.
A zsűri tagjai: Köves Slomó (az EMIH vezető rabbija), Bérczi Linda (művészeti manager), Surányi Mihály (művészeti manager).

A pályázaton való részvétel előfeltétele, hogy a pályázó elfogadja a nevezési feltételeket és kitöltse a jelentkezési lapot.

A díjazott személyek neveit a kiíró a www.zsido.com/fotopalyazat oldalon közzéteszi, valamint a díjazottak a jelentkezései lapon feltüntetett e-mail címükre értesítést kapnak (legkésőbb 2016. október 10-ig).

A díjak kiosztására 2016. október 20-án csütörtökön a Vasvári Pál utcai Zsinagóga melletti ideiglenes kiállítótérben (1061 Budapest, Vasvári Pál utca 5.) a legjobb képekből megrendezésre kerülő kiállításon kerül sor. A kiállítás megtekinthető 2016. november 20-ig.

Díjazás:
A pályázat első három helyezettje pénzjutalomban részesül:
1. díj 200.000 Ft
2. díj 150.000 Ft
3. díj 100.000 Ft

Továbbá a zsűri által kiállításra kiválasztott képek 2016. október 10-én felkerülnek a A főváros rejtett zsidó kincsei Facebook oldalra és az október 20. 12 óráig legtöbb like-ot kapó kép (vagy kép sorozat) különdíjban részesül. A különdíjas alkotó jutalma egy kétéjszakás kétszemélyes hétvége a megújult mádi rabbiházban (3909 Mád, Rákóczi út 75.).

Szerzői és felhasználási jogok

A pályaműveket a kiíró a saját weboldalán, illetve a saját Facebook oldalain publikálhatja. A publikálás során a kiíró köteles az alkotó nevét és a kép címét feltüntetni. A kiíró vállalja, hogy az online publikáció során a pályázók képeit max. 150 dpi felbontású változatban publikálja.
A díjazott munkákat az EMIH a saját kiadványaiban ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja, a szerző nevének feltüntetésével. A kiírónak nincs joga a képek utólagos manipulálására, vágására, színezésére, más képekkel együttesen /montázsban/ való felhasználására, csak az alkotó kifejezetten erre a felhasználásra szóló engedélyével. Bármilyen ettől eltérő felhasználási cél esetében, a kiírónak a képek alkotójának írásbeli beleegyezését kell kérnie.
Sorozatok esetében a kiíró minden publikálás során köteles a szerző és a kép címe mellett a sorozat nevét is feltüntetni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a képekkel kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes egészében vállalja.

A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szakmai zsűri tudomására kerül bármilyen szabálytalanság elkövetése, elfogadja az azonnali kizárás jogát.

A jelentkezési lap itt letölthető.

ÓBUDAI ZSINAGÓGA