Gedáljá böjtje

Az őszi nagyünnepek, Ros Hásáná, Jom Kipur és Szukkot között megbújik egy gyásznap, amiről kevés szó esik: Gedáljá böjtje.
Amikor a babiloni király, Nebukonodozor babilóniai király megtámadta Jeruzsálemet, lerombolta a Szentélyt, tömegével mészárolta le vagy hurcolta rabságba a zsidókat, egy kis közösséget hátrahagyott Júdeában.
Az alacsonyabb néprétegekből származó zsidó lakossággal az volt a terve, hogy fenntartják az ország mezőgazdaságát, nem akarta ugyanis sivataggá változtatni a virágzó földet. A hátrahagyott zsidók felügyeletére egy babilóniai helyőrséget telepített az országba és kinevezett egy kormányzót is, Gedálját, Ahikám fiát.
Gedáljá kedves és szelíd ember volt, ugyanakkor rátermett vezető is, aki a régió biztonságának megszilárdítását tekintette elsődleges feladatának, így rávette a hátrahagyott zsidókat, hogy állítsák helyre az ország mezőgazdaságának működését. Ahogy helyre állt a rend és a biztonság, úgy tértek vissza a babilóniaiak elől elmenekült, bujdosó zsidók is, többek között egy Ismáel nevű férfi, aki az utolsó júdeai király családjából származott.
Ismáel irigykedett Gedáljára és merényletet tervezett ellen. Hiába figyelmeztették erre a kormányzót, ő nem tudott ilyen gonoszságot elhinni Ismáelről. Amikor azonban Ros Hásánái ünnepségre hívta társaival, azok rátámadták és meggyilkolták Gedálját és fogságba ejtették kíséretét. Erre a tragédiára emlékezve böjtölünk Ros Hásáná utáni napon.
Az országban maradt zsidók megrettentek: attól féltek, hogy Nebukanodozor bosszút áll rajtuk így elhatározták, hogy Egyiptomba menekülnek. Jir-mijáhu próféta, aki maga döntött úgy, hogy a babilóniai királyi palota helyett Júdeában marad, óva intette őket, felhívva a figyelmüket arra, hogy biztonságuk csak rövid ideig fog tartani rabszolgaságuk korábbi helyszínén. A prófétának – akit a menekülők magukkal vittek – igaza lett: a zsidók elzüllöttek Egyiptomban és áldozatául estek Nebukanodozor seregeinek, akik nem sokkal később megtámadták az országot – ezzel lett teljessé a babiloniak pusztítása a zsidó népen.

Böjt kimenetele: szeptember 21. 19:13

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA