Izrael új államfője és a Rebbe

Jicchák Herzog, Izrael újonnan megválasztott elnöke 1977-ben, szimchát Tórakor (a Tóra örömünnepén) apjával, Chájim Herzoggal ellátogatott a Rebbéhez. Chájim Herzog a zsidó állam 6. elnöke volt, a Rebbénél tett látogatásuk idején éppen Izrael ENSZ nagyköveteként szolgált.

Alább a Living Torah projekt keretében felvett visszaemlékezés fordítását közöljük. A visszaemlékezés itt hallgatható meg (angolul).

Hevron, a leviták városa (1977)

Amikor néhai apámat, Chájim Herzogot kinevezték Izrael ENSZ nagykövetének – ez 1975-ben történt – elmentünk egy szimchát Tóra ünnepségre. Azt hiszem, 1976-ban vagy 1977-ben történt. Az apám világszerte ismertté vált arról, hogy hogyan védelmezte a cionizmust a híres ENSZ-vitában a „cionizmus rasszizmus” témakörben. A vita végén az apám darabokra tépte a szégyenletes határozatot.

[Itt egy bejátszás látható az interjúban az említett ENSZ-közgyűlésről. Chájim Herzog beszél:]

„Számunkra, a zsidó nép számára ez nem több, mint egy darab papír és ennek megfelelően kell kezelnünk.” – Ekkor Herzog kettétépte a papírt, majd „Köszönöm, elnök úr” – kijelentéssel távozott az emelvényről.

[Apám] nagyon híres lett. Elmentünk a Rebbéhez szimchát Torára. Velünk volt Cvi Rafiah, a nagykövetségen működő konzul és azt hiszem, hogy Joszi Ciehanover is ott volt. Vezető izraeli diplomaták egy csoportja. Amikor megérkeztünk a 770-be [a Chábád főhadiszállására], az fantasztikus volt, mert mindenhol tömeg volt, minden teli volt [emberekkel]. A Rebbe a középen álló hatalmas, hosszú asztalnál ült.

A Rebbe rendkívül jól ismerte a nagyapámat, Herzog rabbit és korábban leveleztek. 15 vagy 16 éves voltam. Élénken emlékszem a Rebbe beszédére. Hosszasan beszélt a népek és Izrael kapcsolatáról. Beszélt a nemzetekről, arról, hogy hogyan gyűlölik Izrael Földjét és a zsidókat és arról is, hogy mit kell tennünk és hogyan manőverezzünk. Köszöntött minket, hosszasan beszélt apámmal, aki korábban már találkozott vele New York-i látogatásai alkalmával és formális találkozókat is tartottak mind a főrabbi fiaként, mind pedig a hadsereg parancsnokaként, nagyon híres emberként, illetve a Chábáddal sok-sok éven át jó kapcsolatot ápoló Herzog rebecen fiaként.

Apám beszélgetése a Rebbével azon a szimchát Tórán sokáig tartott. Geopolitikáról és nemzetközi kapcsolatokról szólt, valamint arról, hogy az ENSZ-ben automatikusan blokkolják Izraelt. És természetesen a terrorizmus elleni harcról, Jeruzsálem és Hevron kérdéséről, valamint hasonló témákról. A Rebbe azt mondta az apámnak, hogy menjen el az ENSZ-be és jelentse be, hogy a Máchpéla-barlang [az ősatyák barlangja Hevronban] természetesen a lévi törzs tulajdonában van. Szépen megmagyarázta, hogy hogyan állnak a dolgok és hogyan kell kezelnünk mindezt.

 A híres beszéd az ENSZ-ben

És akkor nekünk adták a hákáfotot [szimchát Tóra ünnepén minden tekercset elővesznek a tóraszekrényből és dalolva, táncolva járják velük körbe hétszer a tóraolvasó emelvényt. Ez a hét hákáfá, körbejárás, melyek természetesen egyenként is sok-sok körből állnak.]. A hákáfot során mindenki a nagy Tórákért szaladt. Az első hákáfában én voltam a legfiatalabb, ott voltam a nagykövettel – az apámmal – és az összes hatalmas küldöttel és a sámesz a Rebbe tóratekercsét adta nekem, egy kicsi, fehér tóratekercset. Rendkívül boldoggá tett, hogy azt vihettem. Megtettük a kört, és a tömegből, ahogy azt elképzelhetik, engem és a Tórámat csókoltak meg a legtöbben. Nagyszerű és látványos esemény volt, olyasmi, ami az emberrel marad és elkíséri egész életében.

Apám rendkívül boldog volt, hogy magával vitt. Különleges élmény volt, különösen, mivel számára nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, hogy áldást kapjak a Rebbétől. Nagyon fontos. És az apám nem olyan ember volt, aki túlságosan sok érzelmet mutatott ki. És számára az, hogy áldást kapjon a számomra, a fiának, aki az ő apja nevét viselem, nagyon-nagyon fontos volt. Azt mondta neki: „Ez Jicchok Ájzik”.

zsido.com

A főképen: balról jobbra: az új elnök, Jicchák Herzog, apja, Chaim Herzog, korábbi elnök és ENSZ nagykövet és nagyapja, Jicchák Herzog rabbi

Forrás: chabad.org

ÓBUDAI ZSINAGÓGA