A Falak őrzői hadművelet: kik védelmezik Izraelt?

Az izraeli hadsereg nagyobb szabású hadműveletei mindig beszédes nevet kapnak. A hadműveletek nevei nemcsak az adott akció megkülönböztetésére szolgálnak, hanem mindig többletjelentést is hordoznak. A 2008-ban Chanukakor kezdődő Öntött Ólom neve példá­ul az egyik legnépszerűbb chanukai gyermekdal szövegéből ered: „Apám adott nekem egy […] egy öntött ólomból készült pörgettyűt. […] A hanuka tiszteletére”.

A 2012-es Felhőoszlop hadművelet a Tórából (2Mózes 13:21-22.) kölcsönözte a nevét: „Az Örökkévaló pedig járt előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton”.

Az idén május 10-én megindult hadművelet neve Jesájá próféta könyvéből (62:6.) származik: „Falaidra, Jeruzsálem, rendeltem őröket, egész nap és egész éjjel soha nem hallgatnak; akik az Örökkévalót emlékeztetitek, ne legyen nyugtotok!”. A Falak Őrzői név utalás az ellentámadást kiváltó rakétazáporra, amely a Jom Jerusálájimon, azaz Jeruzsálem napján érte a szent várost. Ezen a napon Jeruzsálem 1967-es újraegyesítéséről emlékeznek meg Izraelben.

Az idézet szerint Jeruzsálem őrei nem hallgatnak. A Talmud (Menáchot 77a.) felteszi a kérdést: akkor tehát mit mondanak? Két választ találunk erre, s mindkettő releváns üzenetet hordoz a számunkra. Rává bár Ráv Silát szerint a következő zsoltáridézetet (102:14.) mondták: „Te majd felkelsz, irgalmazol Cionnak, mert ideje, hogy kegyelmezz neki, mert eljött a határidő”. Ráv Náchmán bár Jicchák véleménye pedig az volt, hogy a következő zsoltárverset (147:2.) idézték: „Fölépíti Jeruzsálemet az Örökkévaló, Izrael eltaszítottjait egybegyűjti”.

A Falak Őrzői név azonban nemcsak a hadsereg vezetőinek jutott eszébe. A XIX. században Magyarországról a Szentföldre vándorolt vallásos zsidók is ezen a néven alapítottak közösséget és intézményeket. Ők nem fegyverekkel, hanem elmélyült tóratanulással és jámbor élettel „álltak a falakra” és járultak hozzá Jeruzsálem újjáépítéséhez.

Jeruzsálem falait és az egész Szentföldet tehát egyszerre őrzi Izrael hadserege, a Tórát tanulmányozó zsidók közössége és természetesen a Seregek Ura. Adja az Örökkévaló, hogy a május 21-én megkötött tűzszünet tartósnak bizonyuljon és béke lehessen Izrael földjén!

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA