Kóserság

KÓSER TERMÉKEK LISTÁJA

A kóser étkezés évezredeken át a zsidók egyik különlegessége volt. A globalizáció terjedésével akár több kontinens számos országában előállított nyersanyag kerülhet egy-egy csomag élelmiszerbe. Még egy közösség rabbija se tudja ma egy személyben biztosítani, hogy hívei asztalára csak kóser termékek kerüljenek. Ezt a feladatot az egész világot átfogó szervezetek látják el, közülük legismertebb az OK Kosher Certification és az Orthodox Union, de tucatnyi megbízható, regionális szervezet is állít ki kósersági bizonyítványt, köztük Hitközségünk, az EMIH is.

A megbízható kóser jelzés (hechser) garancia lehet a fogyasztók számára a termék kóserságát illetően, azonban a kóser élelmiszert gyártók nem mindig tüntetik fel a jelet termékük csomagolásán. Vannak termékek amelyeket elég alkalmanként ellenőrizni, és olyanok is vannak, amelyek egyáltalán nem igényelnek kósersági felügyeletet.

Az EMIH a Magyar Kóser Központtal és a Kóser Piaccal együttműködve kezdeményezte az alábbi lista összeállítását, azzal a céllal, hogy segítsünk eligazodni a Magyarországon kapható élelmiszerek között. Reményeink szerint valamennyi hazánkban kapható kóser élelmiszer fel fog kerülni erre a listára. Tekintettel arra, hogy egy kóserré minősített termék elveszítheti státuszát, az alább közölt nyomtatott lista csak egy éven át érvényes.

Olyan nem kóser élelmiszerek is vannak a listán amelyek esetleg nem egyértelmű, hogy nem kóserek. Ezeket a „nem kóser לא כשר” szavakkal és raszter alányomásával különítjük el a többi terméktől.

Kóser jelölést csak akkor tüntettünk fel a listán, ha a jelnek rajta kell lennie a csomagoláson. Az utolsó oszlopban az „M” a szigorú (mehádrin), az „NM” a nem mehádrin, de alapszinten kóser felügyeletre utal. A termékek Peszáchra csak akkor kóserek, ha ezt külön feltüntettük!

Ha találkoznak hechserrel ellátott termékkel, kérjük jelezzék, hogy feltehessük listánkra. Kérdéseiket is a koser@zsido.com címre küldjék, és megpróbálunk válaszolni.

ÓBUDAI ZSINAGÓGA