Kövesd a rabbit extra!

Sorozatunk végéhez érve immár ideje rátérnünk az elmúlt három előadás spirituális és intellektuális ismeretanyagának gyakorlati vonatkozásaira. Azaz miután alapos látleletét vettük az antiszemitizmus nevű civilizációs kórnak, kiismertük a gyűlölet gyengéit, felkészülten és magabiztosan vehetjük fel a kesztyűt ezen eszmének hazudott, ártó hazugságok hirdetőivel szemben. Így járunk végül túl az antiszemitizmus eszén.
Köves Slomó vezető rabbi mindig azt hangoztatja, hogy a zsidóság önmeghatározásának azért sem szabad az antiszemita toposzok tagadására épülnie, mert azzal azok szükségszerűen szervesülnének gondolatainkba, önképünk viszonyítási pontjaivá válnának. Ez maga az önkéntes relativizáció, a legitimáció előszobája.
Mindig azt tudjuk, hogy kik vagyunk, és sose azt méricskéljük, hogy kik nem; csakis így járhatunk túl az antiszemitizmus eszén. Pozitív, biztos lábakon álló identitással.
E nyégyrészes sorozatban emellett érvel Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija, s adja látleletét a történelem legkitartóbb előítéletének, annak ismert veszélyeivel és kiismerésre váró abszurditásával.
Az előadás az Óbudai Zsinagógában hangzott el, 2023. március 30-án.
zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA