Bemutatták az új Talmud-fordítást az EMIH központjában

Az izraeli főrabbi ünnepi beszédében a magyarországi zsidó közösség újjászületéséről beszélt. 

A mai napon az izraeli főrabbi jelenlétében bemutatták az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) gondozásában megjelent új magyar Talmud-fordítást. A Keren Or Központban rendezett ünnepélyesen eseményen köszöntőt mondott David Lau, Izrael állam főrabbija; Soltész Miklós, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár; valamint Oberlander Baruch, a Budapesti Ortodox Rabbinátus és a Chabad Lubavics mozgalom vezetője és Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija.

A bemutató elején Köves Slomó elmondta, hogy a Talmud egy olyan különleges mű, amely a Tórához, a zsidó nép legszentebb könyvéhez írott magyarázatokat, kommentárokat, vitákat és történeteket foglalja magában. Az EMIH vezető rabbija leszögezte, hogy az új magyar Talmud-fordítás azért készült, hogy a zsidó bölcsesség autentikus változatát megismerhessék a hívők és mindazok, akik a zsidó hagyományok és világmagyarázat iránt érdeklődnek.

Köves Slomó kiemelte, hogy David Lau nem udvariassági vizitre érkezett. „A főrabbi úr magyarországi látogatása nem csak azt bizonyítja, hogy a magyar zsidóság fontos helyet foglal el a világban, hanem azt is, hogy közösségünknek hazánkban nem csak múltja, de jelene és bíztató jövője is van. Magyarország zsidósága nemcsak emlékközösség, a zsidóság pedig nemcsak kulturális identitás, hanem egy, a vallási értékeit megőrző és ahhoz visszatérő, élő közösség. Az EMIH hosszú ideje szoros munkakapcsolatban áll az Izraeli Rabbinátussal és magával a főrabbival is” – emlékeztetett az EMIH vezető rabbija. David Lau nagy jelentőségűnek nevezte, hogy a Talmud hatalmas örökségének egy része mostantól a magyar közönség számára is hozzáférhető lesz az autentikus fordításnak köszönhetően. Mindebben az izraeli főrabbi a magyarországi zsidó közösség újjászületésének megmásíthatatlan bizonyítékát látja. A Talmud lefordítása élő és erős közösséget feltételez – közölte a főrabbi, hozzátéve, hogy az új Talmud-fordítás tanulmányozása és oktatása tovább erősíti majd a közösséget. A magyar szövegen keresztül azok is kapcsolódni tudnak a zsidó hagyományokhoz, akik keresik az utat közösségük múltjához és saját identitásuk megtalálásához. A rendezvényen felszólaló Soltész Miklós elismerően nyilatkozott az új Talmud-fordításról. Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta: „A zsidó hitben élőknek és keresztényeknek egyre nagyobb a felelősségünk, nem csak Magyarországon, de az egész világon. XVI. Benedek pápát szeretném idézni, aki elmondta: a XIX. század végén kezdődő robbanásszerű technikai és gazdasági fejlődést sajnos nem tudta követni a társadalom etikai fejlődése, ennek pedig a XX. és a XXI. század elején is komoly következménye van. Ugyanakkor a hitbéli, erkölcsi fejlődésnek követnie kell a technikai fejlődést. Ennek lehet kulcsa a vallási és kulturális gyökerek megőrzése, keresztények és zsidók számára egyaránt, békességben. Személyes meggyőződésem nekem is, hogy a közös gyökereinket nem szoríthatjuk háttérbe, nem írhatjuk át, feladatunk tehát a teljes összefogás, és egymás kultúrájának tisztelete, amiben a magyar kormány is partner. Az elmúlt időszakban számtalan olyan, határon inneni és határon túli közös kezdeményezésünk és fejlesztésünk volt, melyek ezt támasztják alá. Ebbe a sorba tartozik például a zsidó kerekasztal, illetve a Tihanyi konferencia is, de kiemelten fontosnak tartom az Arany Jeruzsálem című kiállítást, mely az UNESCO igencsak megkérdőjelezhető, emlékezetes állásfoglalására született válaszunk volt az EMIH-hel együttműködésben. Ezen kezdeményezések közé illeszkedik most a Talmud új kiadása is, melyre joggal lehet büszke mindenki, aki részt vett a fordítás és a kiadás megvalósításában.”

Oberlander Baruch rabbi a Talmud történetéről beszélt. A Budapesti Ortodox Rabbinátus és a Chabad Lubavics mozgalom vezetője elmondta, hogy a Talmud szerkesztése a polgári i.sz. 6. században zárult le Babilóniában. Annak, aki meg akarja érteni a Talmud szövegét nemcsak a héber és – a zsidók között akkor használatos – arámi nyelvet kell ismernie, hanem tisztában kell lennie azokkal a bonyolult és elvont jogi fogalmakkal, amelyeket a szöveg tartalmaz.

A Talmud összetettsége miatt nem meglepő, hogy az elmúlt több mint 1500 évben felmérhetetlen mennyiségű kommentárt és magyarázatot írtak ehhez a műhöz – folytatta a rabbi. A nyomtatott Talmud 20 kötetből áll, minden kötet a hozzácsatolt kommentárokkal együtt körülbelül 750 – apró héber betűkkel írt – nagyméretű oldalt foglal magában. Tehát összesen 15000 nagyméretű fóliánst tesz ki a nyomtatott Talmud.

A EMIH és a Chabad Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány a most megjelent 18 egység első fordítását 1998-ban kezdte meg. Ezt követően a további részek többnyire a Zsidó Tudományok Szabadegyetének szemesztereire jelentek meg. A jelenlegi két kötetes kiadás 1000 oldal, melynek elején egy nagyjából 80 oldalas bevezetés található. Következő lépésként a szervezők 37 traktátus egy teljes könyvét tervezik kiadni, jelenleg a Megila traktátus fordításán dolgoznak. „Természetesen számítunk az érdeklődő olvasók visszajelzéseire és szakmai megjegyzéseire, mely nagyban segíteni fogja a fordítást és az ezt követő kiadást is.” – jegyezte meg Köves Slomó rabbi. A fordítás és lektorálás vezető szakértői Oberlander Báruch és Köves Slomó rabbik voltak, de összeségében körülbelül 8-10 fordító és lektor dolgozott az anyagon az évek során. Egy talmudi oldal lefordítása és lektorálása nagyjából 2 hét.

Oberlander rabbi a fordítás nehézségeiről is beszélt. A Talmud szövegének nem csak a hihetetlen mennyisége, de bonyolult tartalma is igényli, hogy a laikus olvasót hozzáértő mester segítsége a mű tanulmányozásában. „Ez nem azt jelenti, hogy a Talmudot lehetetlen lefordítani, csak tisztában kell lennünk a fordítás nehézségeivel, és azzal, hogy a jó fordításhoz mindenképp szükséges a szöveg magyarázatokkal való kiegészítése, hogy a laikusok is helyesen értsék a szöveget.”

Oberlander Baruch rabbi emlékeztetett arra, hogy a Talmud hiteles oktatásának céljából nyitották meg 1999-ben a Pesti Jesiva felsőoktatási intézményt, illetve a Zsidó Tudományok Szabadegyetemét (ZSTSZ). Ezekben az intézményekben minden érdeklődő hozzáértők segítségével mélyülhet el a Talmud tanulásában. Az elmúlt években több száz laikus ismerkedett meg ezzel a több ezer éves bölcsletettel, és több száz oldalnyi magyar nyelvű Talmud-fordítás is elkészült ennek nyomán. „A most bemutatott kötet ennek a sokéves oktató munkának az eredménye” – monda a Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetője. A különleges, kétkötetes kiadvány, melyet összesen 1500 példányban nyomtatnak ki, két hét múlva lesz majd elérhető az EMIH Károly körúton található, Keren Or központjában. 2017.07.05.

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA