Miért nem a héber ábécé első betűjével kezdődik a Tóra?

Véget értek az őszi ünnepek. Szimchát Torákor befejeztük és újra kezdtük a Tóra felolvasását. A szimchát Torát követő szombat a sábát berésit, vagyis a kezdet szombatja.

A Tóra teljes szövege öt könyvre van osztva, melyeket Mózes öt könyve, héberül chámisá chumséj Torá néven ismerünk. Minden egyes könyv a benne szereplő első fejezet nevét viseli, így a könyvek címe sorban a következő:

  1. Berésit
  2. Smot
  3. Vájikrá
  4. Bámidbár
  5. Dvárim

A könyvek mindegyik részekre van ugyanis osztva. Ezek a hetiszakaszok (hetiszakasz héberül: párását hásávuá), melyek egyébként nem egyeznek meg az általánosan használt fejezetfelosztással, gyakran előfordul, hogy egy-egy hetiszakasz egy fejezet közepén fejeződik be, illetve kezdődik el. A hetiszakaszok a kezdőszavukról kapák a címüket, illetve bizonyos esetekben az első jellegzetes szóról, amennyiben a szakasz úgy kezdődik, hogy „És mondta az Örökkévaló Mózesnek”.

Így a Tóra első fejezete, és egyben a Tóra első könyve is a Berésit („kezdetben”) címet viseli. Bölcseink azt mondják, hogy ahogy viselkedünk ezen a szombaton, a kezdet szombatján, az meghatározza az egész évünket.

A Talmud (Megila 9:1) érdekes történetet ír le az első könyv kezdőszavával kapcsolatban. II. Ptolemaiosz, Egyiptom királya 72 tóratudóst zárt be külön-külön egy-egy házba. Ezután mindegyiket egyesével meglátogatta, és arra kérte, hogy fordítsa le számára az egész Tórát görögre. A rabbik komoly döntés előtt álltak. A teljesen pontos, szó szerinti fordítás ugyanis félreértelmezésekre adhatott volna okot a görögök számára. A rabbik, anélkül, hogy kommunikálni tudtak volna egymással, isteni sugallatra úgy döntöttek, hogy helyenként nem szó szerint, hanem értelmezve fordítják a szöveget. Csoda történt, és mind a hetvenketten pontosan ugyanazon a helyen, pontosan ugyanazokat a változtatásokat hajtották végre, így a végeredmény 72 teljesen egyforma fordítás lett. (Ez a septuaginta, vagyis a 72, a Tóra első fordítása, mely minden későbbi fordítás alapját jelenti.)

Az első változtatásra mindjárt a legelején sort kerítettek. A Tóra ugyanis a „kezdetben” szóval kezdődik, ahogyan azt feljebb is említettük, az Isten (Elokim) szó csak a harmadik a héber szöveg szerint. A bölcsek azonban úgy érezték, hogy amennyiben nem az „Isten” szóval indul a szöveg, azt úgy értelmezhetné a gőgös görög uralkodó, hogy Isten előtt valami más is volt még a világban. Így mind a hetvenketten megfordították a szórendet: „Isten teremtette kezdetben…” Ilyen módon egyébként a héber szövegben az álef, a héber ábécé kezdőbetűje lenne az első betű, nem pedig, ahogy valójában van, a második betű, a bet.

Ez alapján viszont feltehetjük a kérdést: miért nem a héber ábécé első betűjével kezdődik ez a hatalmas mű? Miért csak a görög változatban volt fontos, hogy az áleffel, és egyben Isten nevével kezdődjön?

A zsidó misztika alapműve, a Kabala azt a magyarázatot adja, hogy mi a második lépésben csatlakozunk a történethez. Ezért kezdjük a béttel. Aminek eleje van, annak szükségképpen véget is kell érnie, de az Örökkévaló végtelen és végtelen a Tórája is. Azzal, hogy a bét betűvel kezdjük az egész Tórát, elismerjük, hogy vannak dolgok, amelyek időben, térben és elméletben is megelőztek minket. A bét a kézzelfogható valóságot képviseli, míg az álef az időtlen hitet, az Istenbe vetett, minden logikát és indokot nélkülöző, teljes hitünket, a hitet abban a Mindenhatóban, aki már azelőtt létezett, hogy mi beléptünk volna a történetbe.

Ezért kellett a Ptolemaiosz számára készített fordításnak áleffel kezdődnie. A zsidók számára természetes volt az Örökkévalóba vetett hit, mely zsidóságunknak olyannyira meghatározó alapja, hogy senkinek nem kell magyarázni, hiszen az mindig ott van. De Ptolemaiosz számára csak a hellenisták ok-okozati összefüggései léteztek, nem pedig a magasabb önmagáért való hit. Mi azonban béttel kezdjük a Tórát újra évről évre, nem a legeslegkorábbi alapoktól, hanem a második betűtől, jelezve, hogy az alapok mindig bennünk vannak, ám mindig készek és nyitottak vagyunk a haladásra, a fejlődésre, a tanulásra.

Bár Saul és Joel filmsorozata véget ért, a tavaly elkészült magyarázatok természetesen idén is érvényesek. A Berésitről szóló videó megtekintéséhez kattintson ide.

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA