Miért tanulmányozzuk a Szentély méretét és formáját?

A Szentéllyel való foglalkozás olyan mint a Szentély felépítése.

A támuz 17-vel kezdődő három hétre vonatkozó szabályokról már több helyen, például itt és itt írtunk. A technikai szabályok, megszorítások, szokások és hagyományok mellett nem feledkezhetünk meg ezen időszak spirituális oldaláról sem. Fontos, hogy ezekben a napokban időt szenteljünk annak a gondolatnak, hogy hogyan tudnánk jobbá tenni a világot és ennek érdekében mi mindent tehetünk. Tanácsos, hogy keressük a jó cselekedetekre adódó alkalmakat, hogy jósággal és szeretettel érjünk el változásokat a világban.

Az áldott emlékű lubavicsi Rebbe, Menachem Mendel Schneersohn rabbi több alkalommal beszélt arról, hogy a három hétben az ember a szokásosnál több Tórát tanuljon és több cedákát, adományt is adjon a rászorulóknak. Ennek az alapja a következő prófétai mondat, melyet Jesája próféta könyvében (1:27) olvashatunk:

Cion jog által váltatik meg és megtérői igazság által.

A Rebbe számtalan alkalommal hívta fel hívei figyelmét arra, hogy a Tórának azokkal a szakaszaival foglalkozzanak, elsősorban ebben az időszakban, melyek a Szentély építésével, az ott bemutatott áldozatokkal és más, a Szentélyhez kapcsolódó témákkal foglalkoznak. A Rebbe ezt a kérését egy midrásra alapozta:

Isten egy látomásban azt mondta Jechezkél (Ezékiel) prófétának, hogy magyarázza el a száműzetésben lévő zsidóknak a harmadik (a jövőben felépülő) Szentély méreteit és formáját. A próféta így felelt: „Világ Ura! Miért mondod nekem, hogy menjek és beszéljek Izrael népének a Ház [Szentély] alakjáról? Száműzetésben vannak ellenségeink földjén – tudnak-e bármit is tenni a Szentélyért? Hagyd őket, amíg visszatérnek a száműzetésből, utána majd megyek és mindent elmondok nekik.” Azt felelte erre a Mindenható Isten: „Talán csak nem kellene mellőznünk Házam felépítésének témakörét azért, mert gyermekeim száműzetésben vannak? A Szentély Tórában leírt formájának tanulmányozása felér azzal, mintha valaki valójában építené azt. Menj, mondd meg nekik, hogy tanulmányozzák a Szentély formáját. Tanulmányaik és a vele való foglalkozásuk jutalmaként úgy fogom értékelni e tettüket, mintha valóban felépítették volna a Szentélyt.”

 Efraim Moshe Lilien: Asszonyok a Siratófalnál (metszet, 1908)

A Rebbe hangsúlyozta, hogy a mi nemzedékünk a megváltás küszöbén áll, ezért a korábbiaknál is fontosabb, hogy e törvényeket alaposan tanulmányozzuk. E tanulmányokhoz szeretnénk segítséget nyújtani válogatásunkkal, melyben a Szentély különféle aspektusaival foglalkozó cikkeinkből szemezgethetnek olvasóink, továbbá az elkövetkező három hétben rendszeresen közlünk további írásokat a témával kapcsolatban.

Adja az Örökkévaló, hogy az így megszerzett tudást minél hamarabb hasznosíthassuk, és mihamarabb, még napjainkban felmehessünk az újjáépült jeruzsálemi Szentélybe!

Tanulmányozásra ajánljuk:

Pusztai Szentély

Pusztai Szentély 2.

A pusztai Szentély felépítése

A Szentély felépítése

Adományok a Szentély felépítéséhez

Főpapi öltözék

A kohénok ruhái

Táchás

A Szentély művészei

Az arany menóra

Színkenyér

Imádkozás a Siratófalnál

Kvitlik a Siratófalban

A Siratófal története

A Siratófal kövei

A Siratófal élővilága

A kis Kotel

Miért a Templomhegyen állt a Szentély?

Even hástijá – a világ alapköve

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA