Medgyesi Tibor

Báruch dáján háEmet! Súlyos veszteség érte a fővárosi vallásos zsidóságot: elhunyt Medgyesi Tibor.

Reb Chájim Mose Aviezer a budapesti, de elsősorban a budai zsidóság egyik Tóra-oszlopa volt, aki naponként járt imádkozni és reggelente Talmudot tanulni. Életvitelével a konzervatív hagyományokat vitte tovább, de személye egyesíteni tudta az évezredes tradíciókat a modern élettel, mely szép példát fiai, Tamás és Dávid is továbbviszik. Egyaránt oszlopos tagja volt az Óubudai és Frankel Leó úti zsinagógának, de rendszeresen megfordult a Budavári imaházban és szívesen látott tanulótárs volt a Kazinczy utcai bétmidrásban is. Feleségével, Andreával a chászid zarándokutak és egyébként, a vallásos zsidó turizmus szervezői és nagyjai lettek.

Tiborral sokak jó barátja és a budai minjánok egyik fundamentuma tért meg a Teremtőjéhez. Vígasztaljon minket az Örökkévaló, mint ahogy hetiszakaszunkban, a Nászóban áll a kohanita áldás: Áldjon meg téged az Örökkévaló és őrizzen meg téged, világítsa az Örökkévaló; neked az ő színét: és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd az Örökkévaló az ő színét és adjon neked békét (4Móz. 6:24–26.).

Temetése vasárnap délelőtt 10 órakor lesz az óbudai zsidó temetőben (1037 Budapest, Külső Bécsi út 369.). Emlékéből fakadjon áldás!

ÓBUDAI ZSINAGÓGA