A spiritualitás realitása

Hetiszakaszunk, a Jitró meséli el a Szináj-hegyi tóraadás történetét, és ebben a szakaszban hangzik el a tízparancsolat is.

A midrás elmondja, hogy a zsidók, hiába készülődtek napokon át a tóraadásra, a végén mégis elaludtak, és magának Mózesnek kellett értük mennie, hogy elvigye őket a hegy lábához. Szintén a midrásból tudjuk, hogy a környező hegyekhez képest kicsinek és jelentéktelennek tűnő, kopár Szináj-hegy kivirágzott erre az alkalomra, és a nép közül senkinek nem volt szabad megérintenie.

És volt a harmadik napon, midőn reggel lett, akkor volt mennydörgés; és villámlás és sűrű felhő a hegyen és igen erős harsona hang; és megrémült az egész nép, mely a táborban volt. És Mózes kivezette a népet Isten elé a táborból, és megálltak a hegy tövében. A Szináj hegye pedig egészben füstölgött, mivelhogy leszállott rá az Örökkévaló tűzben; és felszállt füstje, mint a kemence füstje és az egész hegy nagyon megrendült. És volt, a harsona hangja folyvást erősebb lett… (M.II. 19:16-19)

A parancsolatok felsorolása után pedig ezt olvassuk:

És az egész nép látta a mennydörgést, a lángokat és a harsona hangját és a hegyet, amint füstölög; midőn látta a nép, megrendült és megállt a távolban. (M.II. 20:15)

Szintén a midrásban olvashatjuk, hogy a zsidók annyira megijedtek, amikor az Örökkévaló hangját hallották, hogy kiszállt belőlük a lelkük, és az angyaloknak kellett a lelkeket visszavinnie. De nemcsak ez lehetett ijesztő. Ha jobban megnézzük a szöveget, igen furcsa jelenséggel állunk szemben: „és az egész nép látta a mennydörgést”. Hogyan lehetne látni a mennydörgést? A midrás elmeséli, hogy Jismáel rabbi szerint nincs ebben semmi különös, a „látták” szó a lángokra vonatkozik, nem a mennydörgésre és a harsona hangjára. Rabbi Akiva azonban úgy véli, hogy szó szerint kell értenünk a leírtakat: valóban látták a hangokat: „Azt látták, amit általában hallunk, és azt hallották, amit általában látunk.” Rabbi Akiva véleménye szerint a Szináj-hegyi kinyilatkoztatás jóval több volt, mint az erkölcsös életvitelhez szükséges kézikönyv átvétele. A Szinájnál spirituális kinyilatkoztatás is történt, nemcsak az aktuális tóraadás, ami megváltoztatta a zsidók egész világlátását, azt, ahogyan a létükre tekintenek. Általában véve ugyanis azt mondhatjuk, hogy a fizikai szükségletek, igények és tapasztalatok nyilatkoznak meg látható formában, a kézzelfogható valóság darabjaiként. Ami pedig absztrakt, elvont, teoretikus, vagy spirituális, az nem látható, hanem hallható. A megfoghatatlan lélek szemmel nem látható létező, ahhoz, hogy megtapasztaljuk, figyelnünk és hallgatnunk kell a hangjaira. Elménkkel kell felfedeznünk a szemmel nem látható igazságokat.

Rabbi Akiva szerint azonban a Szináj-hegyen valami egészen más történt: azt hallották, amit általában látni szoktak, és azt látták, amit általában hallani szoktak. Vagyis a megfogható, fizikai valóság, amit abszolút realitásként érzékelünk, hirtelen absztrakt, elvont, kézzel nem tapintható létezővé vált, a spiritualitás ezzel szemben valós, nyilvánvaló bizonyossággá. A zsidók hirtelen megértették – és ez volt az a pont, ami örök időkre megváltoztatta a kinyilatkoztatás által a zsidó gondolkodásmódot –, hogy milyen reális és valós a spirituális világ.

Amikor valaki Tórát tanul, éppen ezt teszi: újra létrehozza és megéli a kinyilatkoztatást. Nemcsak halljuk az Istentől származó szavakat, de a fontos és jelentős dolgokkal kapcsolatos hozzáállásunk is megváltozik. A tóratanulás új alapokra helyezi a prioritásainkat, és hirtelen megértjük a spirituális valóság kézzelfoghatóságát és közelségét: „ki károv elechá hádávár meod” – hanem nagyon közel van hozzád az ige, szádban és szívedben, hogy megtedd azt (M.V. 30:12). Az élet fennkölt gondolatai, a jelentőségteljesség, a szentség és a transzcendencia valóságossá és tapinthatóvá válnak. Mert ahányszor csak Tórát tanulunk, az olyan, mintha újra ott állnánk a Szináj-hegy lábánál. És valójában, ahogy a midrás tanítja, mindannyian ott is voltunk, minden, valaha élt zsidó lelke jelen volt a tóraadásnál.

zsido.com

Forrás: chabad.org

Bár Saul és Joel filmsorozata véget ért, a tavalyi magyarázatok természetesen idén is érvényesek. A Jitró hetiszakaszról szóló film megtekintéséhez, további magyarázatok, valamint a történetéről szóló hiteles tudósítás megismeréséhez kattintson ide.

ÓBUDAI ZSINAGÓGA