A szabadságharc zsidó hősei

Tízezer zsidó önkéntes honvéd harcolt a magyar szabadságért annak ellenére, hogy több pogrom is kitört a forradalom első napjaiban. 

Az 1929-es Magyar Zsidó Lexikon azt írja, a legenda szerint Kossuth az egyik beszédében azt mondta a zsidó honvédekről, hogy „Huszezeren vitézül harcolnak seregünkben.” Gerő András történész a zsido.com oldalnak elmondta, hogy szerinte ez a szám inkább 10 ezer körül lehet, ami azonban így is nagyon jelentős.

A Lexikon szerint a töredékes források alapján sikerült azonosítani 8 őrnagyot, 30 századost, 29 főhadnagyot, 76 hadnagyot, 3 törzsorvost, 32 fő- és 21 alorvost, 108 őrmestert, 116 tizedest és 1400 közhonvédet. Azonban a valódi szám ennek sokszorosa volt.

Ezenkívül a zsidóság jelentős pénzekkel támogatta a magyar szabadság ügyét. Az egyik fontos támogató Holländer Leó volt őrnagy, aki Kossuth közvetlen köréhez tartozott, és ő felelt a honvédség élelmezésért és elhelyezésért.

Maga Klapka Györgyi is írt arról, hogy már a sorozás elején is tömegével jelentkeztek a zsidó fiatalok és egészen a világosi fegyverletételig bátran harcoltak. Mindez azért is érdekes, mert 1848 tavaszán több zsidó-ellenes megmozdulás történt és le is kellett állítani a zsidóság toborzását a nemzetőrségbe.

Haraszti György történész szerint ennek ellenére „egy megelőlegezett patriotizmus jellemezte a magyarországi zsidóság 1848-49-es szerepvállalását.”

Gerő András egy korábbi interjúban elmondta,hogy ekkor még nem létezett zsidó nemzettudat, mert az csak a cionizmussal jött létre.

Az 1840-es években több vezető reformer felismerte, hogy a zsidóság potenciális szövetségese lehet a Kárpát-medencében kisebbségbe került magyarságnak.

A történész ennek a reformer csoportnak az egyik legkiemelkedőbb alakja Eötvös József báró volt, aki azt hirdette, hogy „hogy a szabadság és a jogegyenlőség értékei magyarrá teszik a zsidókat.” Gerő szerint erre pozitívan reagáltak a zsidó vezetők és elindult egyfajta „magyarosodás.”

Talán a szabadságharc volt az első történelmi esemény, amelyről a zsidóságnak is pozitív emlékei lehettek. Még zsidó Kossuth legendák is születtek, amelyek közül az a leghíresebb, hogy az újhelyi rebbe meggyógyította a gyerek Kossuth Lajost.

Forrás: neokohn.hu 

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA