A szellemi együttlét újból összekapcsolódhat a fizikaival

Újra megnyitottak az EMIH zsinagógái

Miután május közepén Budapesten is feloldották a kijárási korlátozást, Oberlander Báruch rabbi, a Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetője még óvatosságra intette az EMIH közösségeit, hogy pontosabban láthassuk, mit is hoz a korlátozás megszüntetése. Hála az Örökkévaló­nak, a megbetegedések száma nem nőtt re­levánsan, így szabadtéri istentisztelet keretében már megtarthattuk Sávuotot, a Dohány utcai Bét Menáchem iskola tágas udvarán. Ezt követően Oberlander rabbi a háláchikus állásfoglalásokat szem előtt tartva és Falus András im­munológus professzor vélemé­nyére támaszkodva június 9-én úgy döntött, hogy alapvető óvintézkedések (mint kézfertőtlenítés, szájmaszk használata és az imádkozók közötti megfelelő távolság) betartásával az EMIH zsinagógái újból megnyithatják kapuikat az imádkozók előtt. Így a közösségek tagjai, akik ed­dig elsősorban az online tanu­lá­sokon voltak együtt, újból ta­lál­kozhatnak a zsinagógákban fi­zikailag is.

A Vasvári zsinagógában Oberlander rabbi örömében, hogy a rég látott közösségével visszatér­he­tett a karantén előtti életük min­dennapos helyszínére, különleges késztetést érzett, hogy Sehechijánu áldást mondjon (az Isten szent neve nélkül), hogy az Örökkévaló újból engedte nekünk megérni ezt a napot.

Az Óbudai zsinagóga évszázados falai közötti, a hatalmas légterű imatérben a mozgatható padok és székeknek köszönhetően ké­nyelmesen be lehetett tartani a kívánt távolságokat úgy az imád­kozás, mint a kidus alatt is. A Zsilip multifunkcionális tere szintén kényelmes teret engedett a visszatérésre az újlipótvárosi közösségnek, továbbá számos olyan vallásos zsidónak is, akiknek – hitközségi irányzattól függetlenül – még nincs nyitva a szokásos imahelye.

A budavári zsinagógában, a kisebb imatér miatt, a biztonság kedvéért inkább az udvaron tartották az istentiszteleteket, ahol az árkádok alatt paravánnal elválasztott részen alakították ki a női részt. A szombat délelőtti tóraolvasáskor kitolták a bimát is, melyet a napsütés elől néhány centiméterrel kellett mozgatni az egyes felhívottak között, hogy az olvasót ne zavarja az erős fény a hetiszakasz felolvasásában.

Vidéken már a tóraadás ünnepe óta örülhettek egymásnak az imádkozni járók, így az EMIH debreceni, keszthelyi, mis­­kolci és szentendrei zsi­na­gógái­ban is. Emellett folytató­dik a távolmaradók segítése, pél­dául Szentendrén Myers rabbi és fe­lesége sábeszi csomagokkal könnyíti meg az idősebb tagok szom­batjait, akik koruknál fogva még nem tértek vissza a padsorokba.

Az Örökkévaló adja, hogy hamarosan a megszokott rendben lehessünk a zsinagógáinkban is, ahová mindenki egészségesen térhet vissza.

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA