Imádkozzunk holnap 2024.03.21-én a böjtnapon közösen a világ zsidóságával!

Március 21-én csütörtökön Eszter böjtjének napján a világ zsidósága együttes erővel fog imádkozni a Gázában fogvatartott túszok mielőbbi szabadulásáért, az Izraelért, a zsidó népért harcoló katonák épségben történő hazatéréséért és a békéért.

Mondjuk el mi is a Smá Izrael imádságot /Smá Jiszráél Ádonáj Elohénu Ádonáj Echád/ a világ zsidó közösségeivel együtt csütörtökön 16:30 perckor!

A Misna Brura kiemeli, hogy Eszter királyné és a közösség imákkal kísért böjtje volt az, mely elősegítette a zsidók megmenekülését. Ebből tanuljuk, hogy a közösségi böjtnek és az ekkor mondott könyörgéseknek különleges ereje van, ezért ezek a napok kiemelten alkalmasak arra, hogy elérjük a zsidó népet sújtó bajok és nehézségek elhárulását.

ESZTER BÖJTJE: március 21-én csütörtökön hajnali 4:07-től este 18:29-ig tart.

Imádkozzunk, hogy a jelenkor Hámánja is elnyerje méltó büntetését és a zsidók ismét győzelmet arassanak!

zsido.com

ÓBUDAI ZSINAGÓGA